זלמן

שזר

קראו עוד

צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

  דרכים נוספות ליצירת קשר
  ציון פג-ד
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  ZION
  A Quarterly for Research in Jewish History
  ציון פג-ד
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  ZION
  A Quarterly for Research in Jewish History

  התוכן:
  421 יורם ארדר: אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה בפירוש כתבי הקודש
  447 עומר מיכאליס: 'סילקתי את החציצה': גילוי סודות בהגות האסלאמית ועיצובו של 'מורה הנבוכים'
  485 ירון הראל: 'כאילו הם דרים ממש בעירם דמשק': המהגרים היהודים מסוריה לארגנטינה והסתמכותם על חכמי קהילות המוצא

  ספרים ודברי ביקורת
  519 איריס אידלסון-שיין: שמואל פיינר, עת חדשה: יהודים באירופה במאה השמונה עשרה 1700–1750
  525 עמנואל אטקס: David Biale, David Assaf, Benjamin Brown, Uriel Gellman, Samuel C. Heilman, Moshe Rosman, Gadi Sagiv and Marcin Wodziński, Hasidism –  A New History
  535 יורם בילו: קימי קפלן, עמרם בלוי: עולמו של מנהיג נטורי קרתא
  540 נסים ליאון: שרינה חן, 'במהרה בימינו...': תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית

  547 מספרות המחקר
  550 ספרים שנתקבלו במערכת
  XXXI תקצירים באנגלית

  בחוברת ציון, פג, ד (תשע"ח), המסיימת את השנה ה-83 של 'ציון', שלושה מאמרים וארבעה מאמרי ביקורת. 

  המאמר הפותח, 'אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה בפירוש כתבי הקודש', מאת פרופ' יורם ארדר, בוחן את הזיקות וההשפעות בין הקראים לשיעה. הסוגיה לא נדונה רבות במחקר, אף שהקראים, בבבל ובארץ ישראל, פעלו בסביבה שיעית. המאמר מתאר את המפגש ההגותי בין הקראים לשני ענפים שיעיים ומוצא תבניות פרשניות משותפות להם. כמו כן המאמר חושף עקרונות תאולוגיים מקומראן המצויים בשיעה ופותח פתח למחקר על המפגש הקראי‒השיעי‒הקומראני.

  מאמרו של עומר מיכאליס, '"סילקתי את החציצה": גילוי סודות בהגות האסלאמית ועיצובו של "מורה הנבוכים"', מאיר את מקורותיו ההגותיים האסלאמיים של אתוס גילוי הסודות אשר עליו מצהיר הרמב"ם במורה הנבוכים. לשם כך נבחן האופן שבו עוצב מורה הנבוכים, כחיבור המצהיר שנכתב בסימן גילוי הסוד ופריצת גדר ההסתרה. המאמר מצביע על סוגה אסלאמית של גילוי סתרים, וטוען שעל פי שני החיבורים הללו פעל הרמב"ם, ממניע כפול: התמודדות עם משבר מסורת הסוד, והצלתו של היחיד המעולה. הרמב"ם גם עיצב את חיבורו כאיגרת ‒ סוגה רווחת בספרות האסלאמית. על רקע זה חושף המאמר פנים חדשות בשאלת מקורותיו ההגותיים של הרמב"ם ואופייה של מלאכתו כסופר.

  פרופ' ירון הראל, במאמרו '"כאילו הם דרים ממש בעירם דמשק": המהגרים היהודים מסוריה לארגנטינה והסתמכותם על חכמי קהילות המוצא', מתאר את הזיקה בין יוצאי סוריה שהיגרו לארגנטינה לבין החכמים של דמשק וחלב שהיגרו לארצות במזרח התיכון, ובפרט למצרים וארץ ישראל. תחילה מתאר המחבר את ההגירה, מניעיה ומהלכה, הקהילות הנפרדות שהקימו והשמירה על מנהגי ארצם, וכן ההשתלבות של המהגרים בארגנטינה. לאחר מכן הוא דן בכמה סוגיות הלכתיות שבהן נזקקו יוצאי סוריה לחכמי ארץ המוצא דווקא, ויצרו בכך מעין קהילה בין-לאומית סורית. מצד אחד, החכמים במזרח חשו אחריות על אותם מהגרים רחוקים והיה ברור להם שעליהם להשיב להם, ומצד אחר, יהודי סוריה שחיו בארגנטינה עדיין חשו קשר אל אותם רבנים והסתמכו עליהם בעת הצורך. 

  במדור ספרים ודברי ביקורת ארבע ביקורות ספרים. ד"ר איריס אידלסון-שיין על: שמואל פיינר, עת חדשה: יהודים באירופה במאה השמונה עשרה 1700–1750; פרופ' עמנואל אטקס על: David Biale, David Assaf, Benjamin Brown, Uriel Gellman, Samuel C. Heilman, Moshe Rosman, Gadi Sagiv and Marcin Wodziński, Hasidism –  A New History; פרופ' יורם בילו על: קימי קפלן, עמרם בלוי: עולמו של מנהיג נטורי קרתא; ד"ר נסים ליאון על: שרינה חן, 'במהרה בימינו...': תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית.

  את החוברת מסיימים המדורים מספרות המחקר וספרים שנתקבלו במערכת וסיכומי המאמרים באנגלית. 

  תאריך הוצאה
  מס’ קטלוגי
  שפה
  כריכה
  2018
  4758-2018-4
  עברית
  רכה

  יכול לעניין אותך גם

  ציון פח-א
  תוכן העניינים  5          פתח דבר 7          נטע בודנר ואריאלה להמן:...
  קראו עוד
  ציון פז-ד
  תוכן הענייניםפתח דבר בנימין איזק: אהרן אופנהיימר, 1940–2022 ורד נעם: אהרן...
  קראו עוד
  ציון פז-א
  תוכן הענייניםפתח דבר מארן ר' ניהוף | בעקבות היהדות ההלניסטית בקיסריה:...
  קראו עוד
  אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי
  'המושג "אנטישמיות", כפי שמבינים רבים מאיתנו, אינו נכון עבור מה שאנו מנסים...
  קראו עוד
  ציון פו-ב
  תוכן העניינים:  175 עומרי יצחק עבאדי: 'האגדה על נירון קיסר': יצירה ספרותית...
  קראו עוד
  ציון פב-ב-ג
  התוכן 157 יאיר פורסטנברג: מעמד השומרונים בהלכה התנאית על רקע תפיסת האזרחות...
  קראו עוד
  ציון פא-ג-ד
  תוכן 295 ורד נועם / ההשכיחו חכמינו את זכר החשמונאים? עיון מחודש בשאלה ישנה...
  קראו עוד
  היסטוריה – גליון 50
  תוכן העניינים 5         יורי פינס ואלכסנדר יעקובסון | מבוא: היסטוריוגרפיה...
  קראו עוד
  ציון פח-ג
  תוכן העניינים329     פתח דבר 331     אביטל דוידוביץ׳ אשד ומשה הלברטל: בין...
  קראו עוד
  ציון פח-ב
  תוכן העניינים163       פתח דבר 165       עודד ישראלי: עמדת רמב"ן בפולמוס...
  קראו עוד
  ציון פז-ג
  תוכן הענייניםפתח דבר מנחם בן-ששון: היפוך הדימוי של המשיח ואויביו במסורות...
  קראו עוד
  היסטוריה – גליון 48
  תוכן העניינים 5 אלי לדרהנדלר ומשה סלוחובסקי | ריאיון עם פרופסור סיימון שאמה 23...
  קראו עוד