זלמן

שזר

קראו עוד

צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

דרכים נוספות ליצירת קשר
ציון פג-ד
רבעון לחקר תולדות ישראל
ZION
A Quarterly for Research in Jewish History
ציון פג-ד
רבעון לחקר תולדות ישראל
ZION
A Quarterly for Research in Jewish History

התוכן:
421 יורם ארדר: אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה בפירוש כתבי הקודש
447 עומר מיכאליס: 'סילקתי את החציצה': גילוי סודות בהגות האסלאמית ועיצובו של 'מורה הנבוכים'
485 ירון הראל: 'כאילו הם דרים ממש בעירם דמשק': המהגרים היהודים מסוריה לארגנטינה והסתמכותם על חכמי קהילות המוצא

ספרים ודברי ביקורת
519 איריס אידלסון-שיין: שמואל פיינר, עת חדשה: יהודים באירופה במאה השמונה עשרה 1700–1750
525 עמנואל אטקס: David Biale, David Assaf, Benjamin Brown, Uriel Gellman, Samuel C. Heilman, Moshe Rosman, Gadi Sagiv and Marcin Wodziński, Hasidism –  A New History
535 יורם בילו: קימי קפלן, עמרם בלוי: עולמו של מנהיג נטורי קרתא
540 נסים ליאון: שרינה חן, 'במהרה בימינו...': תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית

547 מספרות המחקר
550 ספרים שנתקבלו במערכת
XXXI תקצירים באנגלית

בחוברת ציון, פג, ד (תשע"ח), המסיימת את השנה ה-83 של 'ציון', שלושה מאמרים וארבעה מאמרי ביקורת. 

המאמר הפותח, 'אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה בפירוש כתבי הקודש', מאת פרופ' יורם ארדר, בוחן את הזיקות וההשפעות בין הקראים לשיעה. הסוגיה לא נדונה רבות במחקר, אף שהקראים, בבבל ובארץ ישראל, פעלו בסביבה שיעית. המאמר מתאר את המפגש ההגותי בין הקראים לשני ענפים שיעיים ומוצא תבניות פרשניות משותפות להם. כמו כן המאמר חושף עקרונות תאולוגיים מקומראן המצויים בשיעה ופותח פתח למחקר על המפגש הקראי‒השיעי‒הקומראני.

מאמרו של עומר מיכאליס, '"סילקתי את החציצה": גילוי סודות בהגות האסלאמית ועיצובו של "מורה הנבוכים"', מאיר את מקורותיו ההגותיים האסלאמיים של אתוס גילוי הסודות אשר עליו מצהיר הרמב"ם במורה הנבוכים. לשם כך נבחן האופן שבו עוצב מורה הנבוכים, כחיבור המצהיר שנכתב בסימן גילוי הסוד ופריצת גדר ההסתרה. המאמר מצביע על סוגה אסלאמית של גילוי סתרים, וטוען שעל פי שני החיבורים הללו פעל הרמב"ם, ממניע כפול: התמודדות עם משבר מסורת הסוד, והצלתו של היחיד המעולה. הרמב"ם גם עיצב את חיבורו כאיגרת ‒ סוגה רווחת בספרות האסלאמית. על רקע זה חושף המאמר פנים חדשות בשאלת מקורותיו ההגותיים של הרמב"ם ואופייה של מלאכתו כסופר.

פרופ' ירון הראל, במאמרו '"כאילו הם דרים ממש בעירם דמשק": המהגרים היהודים מסוריה לארגנטינה והסתמכותם על חכמי קהילות המוצא', מתאר את הזיקה בין יוצאי סוריה שהיגרו לארגנטינה לבין החכמים של דמשק וחלב שהיגרו לארצות במזרח התיכון, ובפרט למצרים וארץ ישראל. תחילה מתאר המחבר את ההגירה, מניעיה ומהלכה, הקהילות הנפרדות שהקימו והשמירה על מנהגי ארצם, וכן ההשתלבות של המהגרים בארגנטינה. לאחר מכן הוא דן בכמה סוגיות הלכתיות שבהן נזקקו יוצאי סוריה לחכמי ארץ המוצא דווקא, ויצרו בכך מעין קהילה בין-לאומית סורית. מצד אחד, החכמים במזרח חשו אחריות על אותם מהגרים רחוקים והיה ברור להם שעליהם להשיב להם, ומצד אחר, יהודי סוריה שחיו בארגנטינה עדיין חשו קשר אל אותם רבנים והסתמכו עליהם בעת הצורך. 

במדור ספרים ודברי ביקורת ארבע ביקורות ספרים. ד"ר איריס אידלסון-שיין על: שמואל פיינר, עת חדשה: יהודים באירופה במאה השמונה עשרה 1700–1750; פרופ' עמנואל אטקס על: David Biale, David Assaf, Benjamin Brown, Uriel Gellman, Samuel C. Heilman, Moshe Rosman, Gadi Sagiv and Marcin Wodziński, Hasidism –  A New History; פרופ' יורם בילו על: קימי קפלן, עמרם בלוי: עולמו של מנהיג נטורי קרתא; ד"ר נסים ליאון על: שרינה חן, 'במהרה בימינו...': תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית.

את החוברת מסיימים המדורים מספרות המחקר וספרים שנתקבלו במערכת וסיכומי המאמרים באנגלית. 

תאריך הוצאה
מס’ קטלוגי
שפה
כריכה
2018
4758-2018-4
עברית
רכה

יכול לעניין אותך גם

לזכור וגם לשכוח: מבט ישראלי אל העבר היהודי
לזכור וגם לשכוח – מבט ישראלי אל העבר היהודי מציג ניסיון היסטוריוגרפי ראשון...
קראו עוד
ציון עו-א
חוברת "ציון" עו, א, פותחת את שנתו שבעים ושש של כתב העת. בחוברת שלושה מאמרים...
קראו עוד
ציון עו-ב
ציון, עו, ב (תשע"א) תוכן העניינים 127 עמנואל אטקס: המניעים לעליות החסידים לארץ...
קראו עוד
ציון עז-א
שנה עז, חוברת א (תשע"ב)   בחוברת ציון, עז – א (תשע"ב), הפותחת את...
קראו עוד
ציון עז-ב
שנה עז, חוברת ב (תשע"ב)   בחוברת ציון, עז – ב (תשע"ב) ארבעה מאמרים...
קראו עוד
ציון עז-ג
שנה עז, חוברת ג (תשע"ב)   חוברת ציון, עז – ג (תשע"ב) היא חוברת...
קראו עוד
ציון עז-ד
שנה עז, חוברת ד (תשע"ב)   חוברת ציון, עז – ד (תשע"ב) מסיימת את...
קראו עוד
ציון עח-א
שנה עח, חוברת א (תשע"ג)   חוברת ציון, עח – א (תשע"ג) פותחת את שנתו...
קראו עוד
ציון עח-ב
שנה עח, חוברת ב (תשע"ג)   בחוברת ציון, עח – ב (תשע"ג) ארבעה מאמרים...
קראו עוד
ציון עח-ג
שנה עח, חוברת ג (תשע"ג)   בחוברת ציון, עח – ג (תשע"ג) ארבעה מאמרים ושישה מאמרי...
קראו עוד
ציון עט-א
קראו עוד
ציון עט-ב
קראו עוד
ציון עט-ג
חוברת נושא: בית המדרש בעת העתיקה חוברת ציון, עט – ג (תשע"ד) יוחדה כולה...
קראו עוד
ציון עט-ד
453      אברהם (רמי) ריינר: מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה...
קראו עוד
ציון פ-א
התוכן 5 בפתח החוברת   7 ציפי קויפמן / מסעו של הבעש"ט לארץ ישראל ...
קראו עוד
ציון פ-ב
התוכן: 175 אפרים שהם-שטיינר: אריות ונחשים: עיטורי בית הכנסת של קלן בימי הביניים...
קראו עוד