זלמן

שזר

קראו עוד

יוסף קפלן

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור יוסף קפלן

8 תוצאות

  בקובץ גירוש ושיבה: יהודי אנגליה בחילופי הזמנים כלולים תשעה מאמרים הפורשים ביריעה רחבה ארבע מאות שנים ויותר של היסטוריה יהודית על אדמת אנגליה. תחילתה של התקופה הנדונה בסילוקם...
  קראו עוד
  גירוש ושיבה
  יהודי אנגליה בחילופי הזמנים
  בעריכת:
  דוד כ'ץ
  יוסף קפלן
  2925
  השלטון העצמי מילא תפקיד מכריע בשמירת הקיום היהודי בארצות הגולה ובצמצום ההתבוללות והטמיעה. הקהילה היהודית על כל צורותיה וגווניה הייתה הגורם הראשון במעלה להתמדת הקיום היהודי...
  קראו עוד
  קהל ישראל: השלטון העצמי היהודי לדורותיו – חלק ב
  ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
  בעריכת:
  אברהם גרוסמן
  יוסף קפלן
  8270
  הדרך שבה ציוויליזציות, דתות וחברות מתייחסות אל הזמן ההיסטורי היא אחת התופעות המרתקות בתולדות האנושות והיא משקפת את המשמעות ואת התכלית שהן מעניקות לקיומן. התייחסות ליניאריות...
  קראו עוד
  שלהי מאות – קיצם של עידנים
  בעריכת:
  יוסף קפלן
  9480
  מבצע
  האם התקיימו ספריות -ציבוריות- יהודיות בימי הביניים? אֵלו תפקידים פוליטיים וחברתיים מילאו ספריות ונציה בתקופת הרנסנס? כיצד השפיעו משטרים טוטליטריים והצנזורה שהפעילו על היווצרותן...
  קראו עוד
  ספריות ואוספי ספרים
  בעריכת:
  יוסף קפלן
  משה סלוחובסקי
  9460
  ראשונים ואחרונים הוא קובץ של מחקרים בתולדות ישראל בימי הביניים ובראשית העת החדשה המוגשים לפרופ' אברהם גרוסמן, מחשובי ההיסטוריונים של תולדות עם ישראל וחוקרי מדעי היהדות בימינו....
  קראו עוד
  ראשונים ואחרונים
  מחקרים בתולדות ישראל - מוגשים לאברהם גרוסמן
  בעריכת:
  ב'ז קדר
  יוסף הקר
  ...
  9985
  הכרך פותח במאמר המציג לפנינו את נושא ההתבוללות והטמיעה בראייה טיפולוגית-השוואתית ומציע לצורך הבנתו גישה שיטתית מן הפרספקטיבה של 'הסוציולוגיה של האתניות'. חמישה-עשר המאמרים...
  קראו עוד
  התבוללות וטמיעה
  המשכיות ותמורה בתרבות העמים ובישראל
  בעריכת:
  יוסף קפלן
  מנחם שטרן
  3530
  אסופה ליוסף: קובץ מחקרים שי ליוסף הקר מוגש לאחד מחשובי החוקרים של תולדות עם ישראל בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת בהגיעו לגבורות. מחקריו הרבים של יוסף הקר, על מגוון רחב של נושאים...
  קראו עוד
  אסופה ליוסף
  קובץ מחקרים שי ליוסף הקר
  בעריכת:
  ג'רמי כהן
  יוסף קפלן
  ...
  130111
  תוכן העניינים אבני דרך הוא קובץ מחקרים ומסות הפורס בפני הקורא תמונה עשירה ומורכבת של צמתים מכריעים בתולדות היהודים בארץ ובתפוצות, של מצב המחקר בסוגיות עקרוניות ושל שאלות...
  קראו עוד
  אבני דרך
  מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל
  בעריכת:
  דוד אסף
  יוסף קפלן
  ...
  129110