זלמן

שזר

קראו עוד

;;
;;
צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

דרכים נוספות ליצירת קשר
ציון פד-ב
רבעון לחקר תולדות ישראל
ZION
A Quarterly for Research in Jewish History
ציון פד-ב
רבעון לחקר תולדות ישראל
ZION
A Quarterly for Research in Jewish History

תוכן העניינים

155 איל רגב: על התורה ועל העבודה: היהדות שהשתנתה באיגרת 'אל העברים'
189 ימימה חובב: 'תרנגולת שקראה כגברא': מהרי"ל ומקומן של נשים בחיים הדתיים
229 מעוז כהנא: ספר 'מירב' האבוד וחזון הדת המדעית: פרק לא ידוע בעולמו של הרב יהונתן אייבשיץ

ספרים ודברי ביקורת

279 מוטי זלקין: בין יהודים לשכניהם בליטא (על: Darius Staliunas, Enemies for a Day: Antisemitism and Anti-Jewish Violence in Lithuania under the Tsars)
287 עדי שרצר: התאולוגיה הפוליטית של יהודה לייב מאגנס (על: דוד ברק-גורודצקי, ירמיהו בציון: דת ופוליטיקה בעולמו של יהודה לייב מאגנס)
292 מספרות המחקר
296 ספרים שנתקבלו במערכת

XIII תקצירים באנגלית

בחוברת ציון, פד, ב (תשע"ט) שלושה מאמרים ושני מאמרי ביקורת.

המאמר הפותח, 'על התורה ועל העבודה: היהדות שהשתנתה באיגרת "אל העברים"', מאת פרופ' איל רגב, מנתח את 'האיגרת אל העברים' שבברית החדשה, ומסיק שהמחבר מחויב באופן חלקי לתורה ולמצוות, וכן שעבודתו של ישו ככוהן גדול במקדש השמיימי מושתתת על העקרונות של העבודה בבית המקדש. ניתן ללמוד מכך שהתורה ועבודת המקדש המשיכו להעסיק מחברים נוצרים, אף כי הם הציעו להם כיוון חדש, נוצרי. עם זאת, מחבר האיגרת ראה עצמו כיהודי, המחויב לתורה ולעבודת הקורבנות, והדבר מצביע על היחס המורכב של הנוצרים ליהדות ולפולחנה בדורות הראשונים להופעתה של הדת החדשה.
מאמרה של ד"ר ימימה חובב, '"תרנגולת שקראה כגברא": מהרי"ל ומקומן של נשים בחיים הדתיים', מנתח את יחסו של יעקב בן משה מולין, מגדולי חכמי אשכנז, אל קיום מצוות ולימוד תורה של נשים. מניתוח פסקיו בסוגיות שונות מסיקה המחברת, שמהרי"ל ניסה להגביר את הפיקוח על מעורבותן של נשים בחיים הדתיים. הוא התנגד שהן ילמדו תורה ויעסקו בתחומים שאינם קשורים אליהן ישירות, ולדעתו מקומן בבית ותפקידן לתמוך בבעל ובבנים. המאמר מייחס את הגישה השמרנית לנשים לחוסר היציבות במרכז אירופה לאחר המוות השחור והתמורות שחלו בעקבותיו.
ד"ר מעוז כהנא, במאמרו 'ספר "מירב" האבוד וחזון הדת המדעית: פרק לא ידוע בעולמו של הרב יהונתן אייבשיץ', מתאר דפים מספר עלום של ר' יהונתן אייבשיץ שגילה בתוך כתב יד קבלי. הוא לומד מהדפים הללו על אופי הספר שאבד. 'מירב' היא דמות יהודית יודעת-כול, ולצידה נמצאות בנות מלכים, והן דנות בסוגיות המדעיות שעמדו על הפרק במאה ה-18. 'מירב' מצליחה לשכנע שליהודים יש הידע הדתי והמדעי – שאיפה שר' יהונתן שאף אליה בעצמו בחיבוריו. המאמר מפרש את ספר 'מירב' על רקע קורותיו של ר' יהונתן בפראג, קשריו עם נוצרים והבראיסטים, תפקידו כעוזר לצנזור, חלקו בהוצאת התלמוד בפראג, ופעילותן של אחוות סודיות כמו צלב הוורד והבונים החופשים. 
במדור ספרים ודברי ביקורת שתי ביקורות ספרים. פרופ' מרדכי זלקין על: Darius Staliunas, Enemies for a Day: Antisemitism and Anti-Jewish Violence in Lithuania under the Tsars; ד"ר עדי שרצר על: דוד ברק-גורודצקי, ירמיהו בציון: דת ופוליטיקה בעולמו של יהודה לייב מאגנס.
את החוברת מסיימים המדורים מספרות המחקר וספרים שנתקבלו במערכת וסיכומי המאמרים באנגלית.

תאריך הוצאה
מס’ קטלוגי
מס’ עמודים
שפה
כריכה
2019
4758-2019-2
141
עברית
רכה

יכול לעניין אותך גם

לזכור וגם לשכוח: מבט ישראלי אל העבר היהודי
לזכור וגם לשכוח – מבט ישראלי אל העבר היהודי מציג ניסיון היסטוריוגרפי ראשון...
קראו עוד
ציון עו-א
חוברת "ציון" עו, א, פותחת את שנתו שבעים ושש של כתב העת. בחוברת שלושה מאמרים...
קראו עוד
ציון עו-ב
ציון, עו, ב (תשע"א) תוכן העניינים 127 עמנואל אטקס: המניעים לעליות החסידים לארץ...
קראו עוד
ציון עז-א
שנה עז, חוברת א (תשע"ב)   בחוברת ציון, עז – א (תשע"ב), הפותחת את...
קראו עוד
ציון עז-ב
שנה עז, חוברת ב (תשע"ב)   בחוברת ציון, עז – ב (תשע"ב) ארבעה מאמרים...
קראו עוד
ציון עז-ג
שנה עז, חוברת ג (תשע"ב)   חוברת ציון, עז – ג (תשע"ב) היא חוברת...
קראו עוד
ציון עז-ד
שנה עז, חוברת ד (תשע"ב)   חוברת ציון, עז – ד (תשע"ב) מסיימת את...
קראו עוד
ציון עח-א
שנה עח, חוברת א (תשע"ג)   חוברת ציון, עח – א (תשע"ג) פותחת את שנתו...
קראו עוד
ציון עח-ב
שנה עח, חוברת ב (תשע"ג)   בחוברת ציון, עח – ב (תשע"ג) ארבעה מאמרים...
קראו עוד
ציון עח-ג
שנה עח, חוברת ג (תשע"ג)   בחוברת ציון, עח – ג (תשע"ג) ארבעה מאמרים ושישה מאמרי...
קראו עוד
ציון עט-א
קראו עוד
ציון עט-ב
קראו עוד
ציון עט-ג
חוברת נושא: בית המדרש בעת העתיקה חוברת ציון, עט – ג (תשע"ד) יוחדה כולה...
קראו עוד
ציון עט-ד
453      אברהם (רמי) ריינר: מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה...
קראו עוד
ציון פ-א
התוכן 5 בפתח החוברת   7 ציפי קויפמן / מסעו של הבעש"ט לארץ ישראל ...
קראו עוד
ציון פ-ב
התוכן: 175 אפרים שהם-שטיינר: אריות ונחשים: עיטורי בית הכנסת של קלן בימי הביניים...
קראו עוד