זלמן

שזר

קראו עוד

צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

דרכים נוספות ליצירת קשר
ציון פב-ד
רבעון לחקר תולדות ישראל
Zion - Vol. LXXXII 4
A Quarterly for research in Jewish History
ציון פב-ד
רבעון לחקר תולדות ישראל
Zion - Vol. LXXXII 4
A Quarterly for research in Jewish History
התוכן
397 ידידה קורן: יצירת מעמד 'ישראל ערל' בספרות התנאים: נדבך נוסף לתמונת היהדות המחודשת בתקופת התנאים
439 בן־ציון קליבנסקי: 'תפארת בחורים' — תנועת לימוד תורה לבני מעמדות העמלים בליטא בין מלחמות העולם
489 יצחק הרשקוביץ: ר' יוסף חיים זוננפלד: האיש והאגדה 
 
ספרים ודברי ביקורת
517 ג'פרי וולף: ראובן בונפיל, ספר מלווה ולווה: מדריך למשכונאות מאיטליה מימי הרנסנס
521 אסף ידידיה: אפרים חמיאל, 'האמת הכפולה': עיונים בהגות היהודית המודרנית במאה התשע עשרה ובהשפעתה על ההגות היהודית במאה העשרים
526 שי עקביא ווזנר: שלמה טיקוצינסקי, למדנות, מוסר ואליטיזם: ישיבת סלבודקה מליטא לארץ ישראל
531 גבריאל (גבי) שפר: אורי כהן ומאיר חזן (עורכים), ויצמן מנהיג הציונות; אורי כהן, מעבדה, מכון מחקר, עיר מדע
538 גדעון ביגר: תמיר גורן, גאות ושפל: התפתחותה העירונית של יפו 1947— ומקומה בעימות היהודי־ערבי בארץ ישראל 1917
542 מספרות המחקר
545 ספרים שנתקבלו במערכת
 

XXI תקצירים באנגלית

________________________________

בחוברת ציון, פב, ד (תשע"ז), המסיימת את שנת שמונים ושתיים של 'ציון', שלושה מאמרים וחמישה מאמרי ביקורת.

המאמר הפותח, 'יצירת מעמד "ישראל ערל" בספרות התנאים: נדבך נוסף לתמונת היהדות המחודשת בתקופת התנאים', מאת ידידה קורן, חושף שינוי שחל בתקופת התנאים ביחס לאנשים שלא נימולו. אם בתקופת הבית השני נחשבה המילה לאבן בוחן ליהדות, הרי שהתנאים יצרו הגדרה של 'ישראל ערל', דהיינו גבר המשתייך לעם ישראל אף שהוא ערל. שני מהלכים מרכזיים גרמו לשינוי: (א) העורלה הפכה מטפורה, ואדם ממוצא יהודי נחשב נימול גם אם לא הוסרה עורלתו; (ב) חכמים ביטלו את ממד הסכנה שבהשארת העורלה. גם הקונוטציה השלילית הוסרה מן המונח ערל. מסקנת המאמר היא שתקופת התנאים הביאה לחשיבה מחודשת על היהדות וההשתייכות אליה.

ד"ר בן-ציון קליבנסקי כותב על '"תפארת בחורים" – תנועת לימוד תורה לבני מעמדות העמלים בליטא בין מלחמות העולם'. המאמר סוקר את צמיחתה של התנועה, שנועדה לתת לבחורים עובדים מסגרת ללימוד תורה. 'תפארת בחורים' הפכה לתנועה גדולה ומנתה אלפי לומדים במקומות יישוב רבים, והמאמר מתאר את הגידול של התנועה, את דפוסי הלימוד והארגון שלה, את קשייה הכספיים, את אופייה ואת שקיעתה בשנות מלחמת העולם השנייה. זוהי סקירה מקיפה ראשונה על תנועה זו, שבימי גדולתה הפכה תנועה עולמית וקמו לה מקבילות גם בארצות אחרות.

ד"ר יצחק הרשקוביץ דן ב'ר' יוסף חיים זוננפלד: האיש והאגדה'. הוא משווה בין הדמות והדימוי של הרב זוננפלד, שנחשב אחד מגדולי דורו, ובין מעמדו הרבני הלכה למעשה, דהיינו מיעוט פרסומיו התורניים, העובדה שרבו לא נתן לו סמיכה ברמה גבוהה כפי שנתן לתלמידים שצפה להם גדולות, פרסום פרי עטו שחשוד כפלגיאט ועוד. המאמר בוחן לפרטים את המדדים השונים של גדולתו התורנית של זוננפלד, ומסקנתו שזכה לדימוי של 'גדול' בעיקר עקב מעמדו המרכזי כעסקן ששלט בכספי כולל הונגריה וכמנהיג של חרדי ירושלים.

במדור ספרים ודברי ביקורת חמש ביקורות ספרים. פרופ' ג'פרי וולף על: ראובן בונפיל, ספר מלווה ולווה: מדריך למשכונאות מאיטליה מימי הרנסנס; ד"ר אסף ידידיה על: אפרים חמיאל, 'האמת הכפולה': עיונים בהגות היהודית המודרנית במאה התשע עשרה ובהשפעתה על ההגות היהודית במאה העשרים; ד"ר שי עקביא ווזנר על: שלמה טיקוצינסקי, למדנות, מוסר ואליטיזם: ישיבת סלבודקה מליטא לארץ ישראל; פרופ' גבריאל (גבי) שפר על: אורי כהן ומאיר חזן (עורכים), ויצמן מנהיג הציונות; אורי כהן, מעבדה, מכון מחקר, עיר מדע; פרופ' גדעון ביגר על: תמיר גורן, גאות ושפל: התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי-ערבי בארץ ישראל 1917–1947.

את החוברת מסיימים המדורים מספרות המחקר וספרים שנתקבלו במערכת וסיכומי המאמרים באנגלית.

תאריך הוצאה
מס’ קטלוגי
כריכה
2017
4758-2017-4
רכה

יכול לעניין אותך גם

אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי
'המושג "אנטישמיות", כפי שמבינים רבים מאיתנו, אינו נכון עבור מה שאנו מנסים...
קראו עוד
ציון פו-ב
תוכן העניינים:  175 עומרי יצחק עבאדי: 'האגדה על נירון קיסר': יצירה ספרותית...
קראו עוד
ציון פב-ב-ג
התוכן 157 יאיר פורסטנברג: מעמד השומרונים בהלכה התנאית על רקע תפיסת האזרחות...
קראו עוד
ציון פא-ג-ד
תוכן 295 ורד נועם / ההשכיחו חכמינו את זכר החשמונאים? עיון מחודש בשאלה ישנה...
קראו עוד
ציון פו-א
תוכן העניינים 5 יוסף מרקוס: ההגבלות על כניסת טהורים למקדש: בין המקרא לספרות...
קראו עוד
ציון פד-ג
תוכן העניינים301  משה פינצ'וק: מועצת המלחמה של טיטוס בעיני מדרש...
קראו עוד
ציון פד-ב
תוכן העניינים 155 איל רגב: על התורה ועל העבודה: היהדות שהשתנתה באיגרת 'אל...
קראו עוד
ציון פד-א
תוכן העניינים:5 בצלאל בר-כוכבא: לתולדות כת מדבר יהודה: היחסים עם שליטי...
קראו עוד
ציון פג-ד
התוכן:421 יורם ארדר: אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה...
קראו עוד
ציון פג-ג
התוכן:277 יעקב צ' מאיר: מהיסטוריה חומרית לקונטקסט היסטורי: כתב יד וטיקן...
קראו עוד
ציון פג-ב
התוכן 151 יפעת וייס: ריבונות בזעיר אנפין: מובלעת הר הצופים 1967-1948 ...
קראו עוד
ציון פא-א
ציון, רבעון לחקר תולדות ישראל בהוצאת החברה ההיסטורית הישראלית שנה פא,...
קראו עוד
ציון פ-ב
התוכן: 175 אפרים שהם-שטיינר: אריות ונחשים: עיטורי בית הכנסת של קלן בימי הביניים...
קראו עוד
ציון פ-א
התוכן 5 בפתח החוברת   7 ציפי קויפמן / מסעו של הבעש"ט לארץ ישראל ...
קראו עוד
ציון עט-ד
453      אברהם (רמי) ריינר: מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה...
קראו עוד