זלמן

שזר

קראו עוד

צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

דרכים נוספות ליצירת קשר
ציון פא-א
רבעון לחקר תולדות ישראל
Zion
A Quarterly for research in Jewish History
ציון פא-א
רבעון לחקר תולדות ישראל
Zion
A Quarterly for research in Jewish History

ציון, רבעון לחקר תולדות ישראל

בהוצאת החברה ההיסטורית הישראלית

שנה פא, חוברת א (תשע"ו)

חוברת ציון, פא, א (תשע"ו), פותחת את העשור התשיעי להופעת כתב העת. בחוברת שלושה מאמרים, מדור תגובות וחמישה מאמרי ביקורת.

המאמר הפותח, 'תשעה באב: כרונולוגיה ואידאולוגיה בקביעת תאריכי החורבן הראשון והשני בספרות חז"ל', מאת ד"ר מאיר בן שחר, מברר את התהליך הפרשני בספרות חז"ל שהביא לקביעת המשנה שבתשעה באב 'חרב הבית בראשונה ובשניה'. המאמר מברר את המסורות של יוספוס ושל חכמים על תאריך החורבן. הוא מסיק כי מנהגי האבלות על החורבן השני נוצרו מתוך מצוקת ההווה וללא קשר לעבר המקראי. ר' עקיבא הוא ככל הנראה החכם הראשון הקושר בין שני החורבנות, ור' יוסי המשיך בביסוס הזיקה בין החורבנות. גלגולי דבריו של ר' יוסי בספרות חז"ל חושפים מחלוקת פרשנית הן ביחס לטיבו של תשעה באב הן ביחס למשמעות דבריו.

פרופ' עדיאל שרמר כותב על 'היסטוריה, הלכה וזהות דתית בשיח ההלכתי של חכמי אשכנז בימי הביניים'. המאמר דן בכשרות של יין שגויים באו אתו במגע במשנתם של חכמי אשכנז בימי הביניים לאור העובדה שיהודים שיתפו גויים בייצור היין, בהובלתו ובמסחר בו, תוך ניסיון לא לעבור על האיסור ההלכתי. בעלי ההלכה נדרשו לבעיות שעורר מצב מורכב זה, ועיון בדבריהם חושף שתי מגמות: ביצור חומות האיסור מכאן והחלשת עוצמתו של האיסור כדי להקל על היהודים מכאן. מוקד העיון הוא השיח ההלכתי. המאמר עוסק במחשבה ההלכתית העיונית לאור המקורות התלמודיים ואף מתפלמס עם עיוניו של פרופ' חיים סולוביצ'יק בסוגיה זו. המחבר בוחן כיצד הבינו חכמי אשכנז את המושגים ההלכתיים ומציג פרק ב'תולדות ההלכה'.

במאמרו 'חורבן וזיכרון: הרס בית הכנסת בדמשק ועיצובו בזיכרון הקולקטיבי' דן ד"ר דותן ארד בקינה בעברית שפורסמה בעבר כקינה על רעידת אדמה שאירעה בירושלים בשנת 1542. מניתוח התעודה מסיק המחבר, שהקינה מתארת הרס של בית כנסת בדמשק בשנת 1552. הוא בוחן את הרקע, את האירועים הנזכרים בקינה ואת הפרטים ההיסטוריים שבה ועל פי זה מתקן הן את הזיהוי הקודם הן את השנה שבה אירע המקרה. הוא גם משווה את הקינה לנוסח בערבית-יהודית של אירוע דומה, ומסיק שמדובר בשתי קינות שונות על אותו אירוע. לאור זה הוא בוחן את עיצוב הזיכרון הקיבוצי של יהודי דמשק סביב האירוע.

במדור תגובות מתפלמס ד"ר רפאל שוחט עם מאמרו של פרופ' עמנואל אטקס 'הגאון מווילנה ותלמידיו כ"ציונים הראשונים" – גלגולו של מיתוס'. שוחט עומד על הרמזים המשיחיים המצויים לדבריו בכתבי הגר"א, ופרופ' עמנואל אטקס עונה לו במאמר תשובה.

במדור ספרים ודברי ביקורת מופיעות חמש סקירות ספרים. פרופ' סרג' רוזר על: יורג פריי, הבשורה על פי יוחנן: מן היהודים ולמען העולם; פרופ' עמנואל פרידהיים על: José Costa, De l'importance des textes considérés comme mineurs: l'exemple du Midrash Hallel – Traduction annotée d'un Midrash entre aggada et mystique; ד"ר גילה הדר על: שי סרוגו, הפועלים היהודים בנמל סלוניקי: בין העולם העות'מאני לעולמה של מדינת הלאום היוונית (1869–1936); ד"ר צבי צמרת על: יאיר זלטנרייך, האנשים מכאן: מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב 1939-1882; וד"ר פרופ' גור אלרואי על: אבי פיקאר, עולים במשורה: מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון אפריקה, 1956-1951.

את החוברת מסיימים המדורים מספרות המחקר וספרים שנתקבלו במערכת וסיכומי המאמרים באנגלית.

תאריך הוצאה
מס’ קטלוגי
מס’ עמודים
כריכה
2016
0444758-2016-1
152
רכה

יכול לעניין אותך גם

אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי
'המושג "אנטישמיות", כפי שמבינים רבים מאיתנו, אינו נכון עבור מה שאנו מנסים...
קראו עוד
ציון פו-ב
תוכן העניינים:  175 עומרי יצחק עבאדי: 'האגדה על נירון קיסר': יצירה ספרותית...
קראו עוד
ציון פב-ב-ג
התוכן 157 יאיר פורסטנברג: מעמד השומרונים בהלכה התנאית על רקע תפיסת האזרחות...
קראו עוד
ציון פא-ג-ד
תוכן 295 ורד נועם / ההשכיחו חכמינו את זכר החשמונאים? עיון מחודש בשאלה ישנה...
קראו עוד
ציון פו-א
תוכן העניינים 5 יוסף מרקוס: ההגבלות על כניסת טהורים למקדש: בין המקרא לספרות...
קראו עוד
ציון פד-ג
תוכן העניינים301  משה פינצ'וק: מועצת המלחמה של טיטוס בעיני מדרש...
קראו עוד
ציון פד-ב
תוכן העניינים 155 איל רגב: על התורה ועל העבודה: היהדות שהשתנתה באיגרת 'אל...
קראו עוד
ציון פד-א
תוכן העניינים:5 בצלאל בר-כוכבא: לתולדות כת מדבר יהודה: היחסים עם שליטי...
קראו עוד
ציון פג-ד
התוכן:421 יורם ארדר: אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה...
קראו עוד
ציון פג-ג
התוכן:277 יעקב צ' מאיר: מהיסטוריה חומרית לקונטקסט היסטורי: כתב יד וטיקן...
קראו עוד
ציון פג-ב
התוכן 151 יפעת וייס: ריבונות בזעיר אנפין: מובלעת הר הצופים 1967-1948 ...
קראו עוד
ציון פב-ד
התוכן 397 ידידה קורן: יצירת מעמד 'ישראל ערל' בספרות התנאים: נדבך נוסף לתמונת...
קראו עוד