זלמן

שזר

קראו עוד

צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

דרכים נוספות ליצירת קשר
ציון עט-ג
רבעון לחקר תולדות ישראל
Zion
ציון עט-ג
רבעון לחקר תולדות ישראל
Zion

חוברת נושא: בית המדרש בעת העתיקה

חוברת ציון, עט – ג (תשע"ד) יוחדה כולה לנושא אחד: בית המדרש בעת העתיקה וההשפעות של החברה הסובבת על עולמם של חכמים. בחוברת חמישה מאמרים וחמישה מאמרי ביקורת.

ד"ר הלל ניומן כתב את ההקדמה לחוברת, ובה סקר את מצב המחקר של הנושא ואת המאמרים שבחוברת, ותיאר את הרקע להתגבשות החוברת ביום עיון על בית המדרש בעת העתיקה.

ד"ר זאב אליצור ('מתן ספר התורה: גלגוליו של סיפור מכונן מימי הבית השני לתקופת האמוראים') בוחן את התפתחותן של תפיסות מתן תורה בסיני מן המקרא ומספרות ימי הבית השני ועד לספרות האמוראים. הוא מצביע על מתח בין תפיסה 'אורלית' של מתן תורה לבין תפיסה 'גרפית', ההופכת לימים לתפיסה השלטת, ולפיה 'ספר' התורה הכתוב הוא שניתן במלואו למשה בסיני. הוא מפרש את השתלשלותן של מסורות אלה על רקע התגבשותה של תפיסת הספר הקדוש אצל חז"ל ואחרים, לעומת האורליות המובהקת של התורה שבעל פה.

ד"ר פנחס מנדל ('תפקידו הציבורי של בית המדרש הקדום') בא לערער על ההנחה הרווחת, שכבר בתקופת התנאים היה תפקידו העיקרי של בית המדרש לשמש מוסד אקדמי לחכמים הדנים בינם לבין עצמם. הוא טוען שתחילה שימש בית המדרש התנאי מקום להוראת הלכה לציבור הרחב, שבא והציג את שאלותיו בפני החכמים, בניגוד לדורות מאוחרים יותר.

ד"ר שגית מור ('המונח "בטובה" בספרות חז"ל: אימוצם של דפוסי פילנתרופיה ו"ידידות" הלניסטיים-רומיים') בוחנת את הוראת הלשון 'בטובה' בספרות חז"ל בהלכה ובאגדה. היא מוצאת בה הדים למונח הלטיני beneficium ולערכי הפילנתרופיה והידידות הנלווים אליו בעולם הרומי. לטענתה, המחקר הסמנטי יכול ללמד על קליטה בררנית של מקצת היסודות האלה בידי חכמי בית המדרש.

ד"ר ג'פרי הרמן ('הפיכה בבית המדרש: בין הבבלי לכתובת פאיקולי') דן בסיפור הדחתו של רבן גמליאל מנשיאותו ביבנה, כפי שמצאנו בבבלי ובירושלמי. הוא מוצא קִרבה בין הגרסה הבבלית של הסיפור לבין יסודות מסוימים בכתובת פאיקולי, המתארת את המאבק על כס המלכות בפרס הססנית בסוף המאה השלישית. קִרבה זו מסתברת על רקע התיאורים הבבליים של הנהגת הישיבות בבבל, שניכרים בהם סממנים מעין מלכותיים.

ד"ר שנה שטראוך שיק ('הרקע הפרסי של סיפורי ברוריה בתלמוד הבבלי') מחפשת את שורשי דמותה הספרותית החריגה – ואף המאיימת – של ברוריה, כפי שהיא מתוארת בתלמוד הבבלי. שיק מצביעה על קיומן של נשים זורואסטריות למדניות בחברה הססנית, ומציעה שתופעה זו תרמה לפיתוח דמותה של ברוריה אצל חכמי בבל.

במדור ספרים ודברי ביקורת מופיעות חמש סקירות ספרים. פרופ' יהושע שוורץ על: אוריאל רפפורט, בית חשמונאי: עם ישראל בארץ-ישראל בימי החשמונאים; פרופ' דבורה דימנט על: אלישע קימרון, מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים, ב; פרופ' ירחמיאל ברודי על: Shai Secunda, The Iranian Talmud: Reading the Bavli in Its Sasanian Context; פרופ' ג'ייסון ציון מוכתריאן על: Shoshannat Yaakov: Jewish and Iranian Studies in Honor of Yaakov Elman, eds. Shai Secunda and Steven Fine; ופרופ' מנחם הירשמן על: Emmanouela Grypeou and Helen Spurling, The Book of Genesis in Late Antiquity: Encounters between Jewish and Christian Exegesis.

את החוברת מסיימים המדורים מספרות המחקר וספרים שנתקבלו במערכת וסיכומי המאמרים באנגלית.

תאריך הוצאה
מס’ קטלוגי
מס’ עמודים
2014
00444758-2014-3
454

יכול לעניין אותך גם

אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי
'המושג "אנטישמיות", כפי שמבינים רבים מאיתנו, אינו נכון עבור מה שאנו מנסים...
קראו עוד
ציון פו-ב
תוכן העניינים:  175 עומרי יצחק עבאדי: 'האגדה על נירון קיסר': יצירה ספרותית...
קראו עוד
ציון פב-ב-ג
התוכן 157 יאיר פורסטנברג: מעמד השומרונים בהלכה התנאית על רקע תפיסת האזרחות...
קראו עוד
ציון פא-ג-ד
תוכן 295 ורד נועם / ההשכיחו חכמינו את זכר החשמונאים? עיון מחודש בשאלה ישנה...
קראו עוד
ציון פו-א
תוכן העניינים 5 יוסף מרקוס: ההגבלות על כניסת טהורים למקדש: בין המקרא לספרות...
קראו עוד
ציון פד-ג
תוכן העניינים301  משה פינצ'וק: מועצת המלחמה של טיטוס בעיני מדרש...
קראו עוד
ציון פד-ב
תוכן העניינים 155 איל רגב: על התורה ועל העבודה: היהדות שהשתנתה באיגרת 'אל...
קראו עוד
ציון פד-א
תוכן העניינים:5 בצלאל בר-כוכבא: לתולדות כת מדבר יהודה: היחסים עם שליטי...
קראו עוד
ציון פג-ד
התוכן:421 יורם ארדר: אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה...
קראו עוד
ציון פג-ג
התוכן:277 יעקב צ' מאיר: מהיסטוריה חומרית לקונטקסט היסטורי: כתב יד וטיקן...
קראו עוד
ציון פג-ב
התוכן 151 יפעת וייס: ריבונות בזעיר אנפין: מובלעת הר הצופים 1967-1948 ...
קראו עוד
ציון פב-ד
התוכן 397 ידידה קורן: יצירת מעמד 'ישראל ערל' בספרות התנאים: נדבך נוסף לתמונת...
קראו עוד
ציון פא-א
ציון, רבעון לחקר תולדות ישראל בהוצאת החברה ההיסטורית הישראלית שנה פא,...
קראו עוד
ציון פ-ב
התוכן: 175 אפרים שהם-שטיינר: אריות ונחשים: עיטורי בית הכנסת של קלן בימי הביניים...
קראו עוד
ציון פ-א
התוכן 5 בפתח החוברת   7 ציפי קויפמן / מסעו של הבעש"ט לארץ ישראל ...
קראו עוד
ציון עט-ד
453      אברהם (רמי) ריינר: מילת יילודים מתים: מנהג, הלכה, גאוגרפיה...
קראו עוד