זלמן

שזר

קראו עוד

צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

דרכים נוספות ליצירת קשר
עדה ודיוקנה - אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני, 1871-1918
היסטוריה חברתית של מיעוט דתי
עדה ודיוקנה - אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני, 1871-1918
היסטוריה חברתית של מיעוט דתי
מחיר
10691

המחקר מתמקד בתקופת השגשוג של קבוצה זו, הווה אומר בימי הקיסרות, 1871-1918. בפרק הראשון נעשה ניסיון להגדיר את הזרם האורתודוקסי מבחינה דתית-חברתית, לתחום את תחומו, על שלוש החטיבות שמהן הורכב הזרם: החטיבה הכפרית, החטיבה העירונית וחטיבת 'יהודי מזרח-אירופה', ולציין את קווי הגבול בינו לבין קבוצות שכנות. המצע העיוני והאידיאולוגי של מגמת האקולטורציה שבזרם האותודוקסי הוא נושאו של הפרק השני. מטבע הדברים עומדת במוקד הפרק הזה משנתו של ר' שמשון רפאל הירש, שהשליש האחרון של תקופת חייו הפעילים חופף את ראשית תקופת המחקר. הפרק השלישי מבקש למצוא תשובה לשאלה: כיצד הגיע הזרם להצלחות ניכרות בחינוך הדתי למרות חולשתו בלימוד התורה? כאן נסקרת הפעילות שבתחום החינוך היסודי והתיכון, וכן בהכשרת רבנים ומורים, ומוקדשת תשומת-לב מרובה לבית המדרש לרבנים מייסודו של ר' עזריאל הילדסהיימר. הישגיו ומחדליו של הזרם האורתודוקסי בשדה התרבות הם עניינו של הפרק הרביעי. היחס אל מדעי היהדות בכלל ואל 'חכמת-ישראל' בפרט זוכה כאן לניתוח מדוקדק. הפרק החמישי דן בשילוב שבין דת וכלכלה, שהוא אחד האיפיונים החשובים של הזרם האורתודוקסי בגרמניה. כן דן הפרק בתופעות חשובות בחיי החברה, כגון מעמד הרבנות, העימות בין ההלכה וחידושי הזמן, עלייתה של ההתארגנות בחוג האורתודוקסי, ובייחוד בחטיבת הנשים שלו. הפרקים האחרונים דנים ביחסה של האורתודוקסיה אל המדינה הגרמנית ואל עמה, מעלים את הביקורת העצמית, שציינה את הזרם, ובייחוד את הנוער שלו, מראשית המאה העשרים, ומעיפים מבט חטוף על המשך ההתפתחות לאחר מלחמת העולם הראשונה.

 

מרדכי ברויאר הוא פרופ’ אמריטוס לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן, הוא עוסק בחקר הישיבות בימי הביניים ובעת החדשה. בין פרסומיו: הספר ‘אוהלי תורה – הישיבה תבניתה ותולדותיה’ ומאמרים רבים.

תאריך הוצאה
מס’ קטלוגי
מס’ עמודים
כריכה
1990
185100
472
קשה

יכול לעניין אותך גם

עת חדשה: 2 כרכים
סדרה המורכבת משני כרכים: לכרך הראשון  לכרך השני  המאה השמונה עשרה, הפותחת...
קראו עוד
לשנה הבאה במריינבד
החל בעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה ועד לשלהי שנות השלושים של המאה העשרים...
קראו עוד
פרנסתם של ישראל
פרנסתם של ישראל: יהודים בכלכלת אירופה 500‒1100 מבקש לברר את מקומם של היהודים...
קראו עוד
עולם כמנהגו נוהג
עולם כמנהגו נוהג דן בתולדותיהם של מנהגים בתחומים שונים ומגוונים. החלק הראשון...
קראו עוד
שטרסבורג: יהודים, נוצרים, רפורמציה
שטרסבורג: יהודים, נוצרים, רפורמציה מספר את סיפורם של יהודי שטרסבורג שגורשו...
קראו עוד
בסתיו ימי האמנציפציה
כיצד הגיבו היהודים בארצות אירופה על שקיעתה של האמנציפציה ועלייתו של הפשיזם?...
קראו עוד
הנער מבורדו
הספר החדש של סופרת הילדים דורית אורגד, הנער מבורדו, מביא את סיפורו של ז'אק,...
קראו עוד
תורת סוד חדשה
תורת סוד חדשה בא לבחון מה מוביל חבורה של צעירים יהודים מבתים מתבוללים בפראג,...
קראו עוד
שורשי החילון
עכשיו בהדפסה נוספת (בכריכה רכה). שורשי החילון מתאר את ראשיתו של אחד התהליכים...
קראו עוד
הציונות לאזוריה – סדרה (שלושה כרכים)
הספר יצא לאור בשיתוף עם מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן...
קראו עוד
לאומיות ומיניות באירופה המודרנית
בין הלאומיות הפוליטית, שזירת התרחשותה היא המרחב הציבורי, לבין המיניות, המתנהלת...
קראו עוד
קיום בעידן של תמורות
קיום בעידן של תמורות בוחן לראשונה את חיי היום יום של יהודים מן השורה בגרמניה...
קראו עוד
מסורת ומהפיכה
מניתוח תמורות חברתיות ותרבותיות בשלהי המאה הי"ז – התגבשותה של מנהיגות חילונית,...
קראו עוד
הקרע שלא נתאחה
הדפסה חדשה. הספר הודפס לראשונה ב-1995. עם פריצת גדרי המסורת בחברה היהודית בסוף...
קראו עוד
בין המולדות
הכינוי יֵקה נחשב בעיני אחדים עלבון ובעיני אחרים מחמאה. מבחינת מוצאו היֵקה...
קראו עוד
תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה (כרך ד’)
במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה...
קראו עוד