זלמן

שזר

קראו עוד

;;
;;
צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

דרכים נוספות ליצירת קשר
עדה ודיוקנה - אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני 1871-1918
היסטוריה חברתית של מיעוט דתי
עדה ודיוקנה - אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני 1871-1918
היסטוריה חברתית של מיעוט דתי
מחיר
10691

המחקר מתמקד בתקופת השגשוג של קבוצה זו, הווה אומר בימי הקיסרות, 1871-1918. בפרק הראשון נעשה ניסיון להגדיר את הזרם האורתודוקסי מבחינה דתית-חברתית, לתחום את תחומו, על שלוש החטיבות שמהן הורכב הזרם: החטיבה הכפרית, החטיבה העירונית וחטיבת 'יהודי מזרח-אירופה', ולציין את קווי הגבול בינו לבין קבוצות שכנות. המצע העיוני והאידיאולוגי של מגמת האקולטורציה שבזרם האותודוקסי הוא נושאו של הפרק השני. מטבע הדברים עומדת במוקד הפרק הזה משנתו של ר' שמשון רפאל הירש, שהשליש האחרון של תקופת חייו הפעילים חופף את ראשית תקופת המחקר. הפרק השלישי מבקש למצוא תשובה לשאלה: כיצד הגיע הזרם להצלחות ניכרות בחינוך הדתי למרות חולשתו בלימוד התורה? כאן נסקרת הפעילות שבתחום החינוך היסודי והתיכון, וכן בהכשרת רבנים ומורים, ומוקדשת תשומת-לב מרובה לבית המדרש לרבנים מייסודו של ר' עזריאל הילדסהיימר. הישגיו ומחדליו של הזרם האורתודוקסי בשדה התרבות הם עניינו של הפרק הרביעי. היחס אל מדעי היהדות בכלל ואל 'חכמת-ישראל' בפרט זוכה כאן לניתוח מדוקדק. הפרק החמישי דן בשילוב שבין דת וכלכלה, שהוא אחד האיפיונים החשובים של הזרם האורתודוקסי בגרמניה. כן דן הפרק בתופעות חשובות בחיי החברה, כגון מעמד הרבנות, העימות בין ההלכה וחידושי הזמן, עלייתה של ההתארגנות בחוג האורתודוקסי, ובייחוד בחטיבת הנשים שלו. הפרקים האחרונים דנים ביחסה של האורתודוקסיה אל המדינה הגרמנית ואל עמה, מעלים את הביקורת העצמית, שציינה את הזרם, ובייחוד את הנוער שלו, מראשית המאה העשרים, ומעיפים מבט חטוף על המשך ההתפתחות לאחר מלחמת העולם הראשונה.

מרדכי ברויאר הוא פרופ' אמריטוס לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן, הוא עוסק בחקר הישיבות בימי הביניים ובעת החדשה. בין פרסומיו: הספר 'אוהלי תורה - הישיבה תבניתה ותולדותיה' ומאמרים רבים.

תאריך הוצאה
מס’ קטלוגי
מס’ עמודים
כריכה
1990
185100
472
קשה

יכול לעניין אותך גם

בין מסורת לקדמה
תנועת הרפורמה ביהדות הולידה תפיסות תיאולוגיות חדשות וחידושים בנוסח התפילה...
קראו עוד
עדה ודיוקנה – אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני 1871-1918
המחקר מתמקד בתקופת השגשוג של קבוצה זו, הווה אומר בימי הקיסרות, 1871-1918. בפרק...
קראו עוד
הקרע שלא נתאחה
הדפסה חדשה. הספר הודפס לראשונה ב-1995. עם פריצת גדרי המסורת בחברה היהודית בסוף...
קראו עוד
הפנייה לעבר ביהדות המודרנית
שולמית וולקוב: 'מסותיו של יצחק שורש על מטרותיה וטבעה של 'חכמת ישראל' כונסו...
קראו עוד
תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה א
במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה...
קראו עוד
תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה ב
במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה...
קראו עוד
תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה ג
אינטגרציה במחלוקת: 1871-1918, הכרך השלישי בסדרה, פותח בהענקת זכויות אזרח ליהודי...
קראו עוד
תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה ד
כאשר השוויון הפוליטי, החברתי והתרבותי חיזק את תחושתם כגרמנים, אך בו בזמן...
קראו עוד
מהפכת הנאורות
הדפסה חוזרת בכריכה רכה. מהפכת הנאורות משחזר לראשונה את ההיסטוריה של תנועת...
קראו עוד
תחיית התרבות היהודית בגרמניה הווימארית
הספר מתאר כיצד יהודי ויימאר, אשר היו מעורבים בחברה הגרמנית אך לא התבוללו...
קראו עוד
מול פני ההיסטוריה: זכרונות
מוסה, צאצא של אחת המשפחות היהודיות-הגרמניות העשירות ביותר, מספר בלשון קולחת...
קראו עוד
גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי: משה מנדלסון
סיפור חייו של הפילוסוף מברלין משה מנדלסון (1786-1729), היהודי המפורסם ביותר במאה...
קראו עוד
בין המולדות
הכינוי יֵקה נחשב בעיני אחדים עלבון ובעיני אחרים מחמאה. מבחינת מוצאו היֵקה...
קראו עוד
קיום בעידן של תמורות
קיום בעידן של תמורות בוחן לראשונה את חיי היום יום של יהודים מן השורה בגרמניה...
קראו עוד
מגדר, מעמד ומשפחה
בשיתוף עם מכון ליאו בק ירושלים. השבת והקלסיקות הגרמניות, בית הכנסת ושיעורי...
קראו עוד
החיפוש אחר העם העברי
הספר יצא לאור במסגרת סדרת: גשרים - מחקרים בתולדות יהודי מרכז אירופה החיפוש...
קראו עוד