זלמן

שזר

קראו עוד

חנות הספרים

8 תוצאות

  חדש
  תוכן העניינים329     פתח דבר 331     אביטל דוידוביץ׳ אשד ומשה הלברטל: בין אִיוּם לאִיוּן: התמודדות עם מיניות הגוי באשכנז בימי הביניים 371     גדי שגיב וקימי קפלן: ׳ילד...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  חדש
  תוכן העניינים  5          פתח דבר 7          נטע בודנר ואריאלה להמן: כתובת הקדשה של מקווה הטהרה בוורמס משנת 1185/6 41         אברהם אוריה קלמן: תורת הגרות: בין ספרד...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  חדש
  תוכן העניינים163       פתח דבר 165       עודד ישראלי: עמדת רמב"ן בפולמוס רמב"ם (1232–1235): בחינה מחודשת 187       עדנה אנגל ורם בן-שלום: כתובות עבריות של אסירים יהודים בבית...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  כתבי עת
  תוכן הענייניםפתח דבר בנימין איזק: אהרן אופנהיימר, 1940–2022 ורד נעם: אהרן אופנהיימר: חוקר ואדם צחי וייס: פולמוס הרמב"ם ו'המקובלים' אסף תמרי: 'עיר המקובלים'? צפת במאה השש...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  כתבי עת
  תוכן הענייניםפתח דבר מנחם בן-ששון: היפוך הדימוי של המשיח ואויביו במסורות אפוקליפטיות: שיח בין-דתי בארבעה חזיונות דניאל איליה לוריא: המצור על העיירה קראסנה ומטה-היסטוריה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  כתבי עת
  תוכן הענייניםפתח דבר יוסף פטריך, ערן מאיר, אהרון אמיתי | ארמון פרובינקיאלי (פרטוריום) בטבריה? הממצא הארכאולוגי ועדות המקורות עומר מיכאליס | 'אלי אלי למה עזבתני': הדיאלקטיקה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  כתבי עת
  תוכן הענייניםפתח דבר מארן ר' ניהוף | בעקבות היהדות ההלניסטית בקיסריה: חכם יהודי בגלוסה של אוריגנס בנימין בראון | עלייתו של המגיד ממזריטש להנהגת התנועה החסידית (1760–1772) גבריאל...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  כתבי עת
  תוכן הענייניםפתח דבר עמיחי שוורץ: הגאוגרפיה הקדושה של העדה השומרונית בהר גריזים בתקופה הרומית-הביזנטית איריס אידלסון-שיין: מניעים לתרגום בפָּרָטקסטים של תרגומים...
  קראו עוד
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665