זלמן

שזר

קראו עוד

מלגה על שם שיינדיל ופנחס ולד

מִלגה שנתית המוענקת לסטודנט צעיר או לסטודנטית צעירה (עד גיל 40) הלומדים לתואר שלישי בתולדות עם ישראל באחת מן האוניברסיטאות בישראל.

המלגה מוענקת מעיזבונה של המנוחה גולדה ולד ז"ל לזכר הוריה פנחס ושיינדיל ולד.

הגשת המועמדות למלגת ולד לשנת תשפ”א הסתיימה. 

הזוכים

איתמר בן־עמי – זוכה מלגת ולד לשנת תש"ף
איתמר בן־עמי הוא דוקטורנט מצטיין. בן־עמי סיים את עבודת המוסמך שלו על המנהיג החרדי הירושלמי יוצא גרמניה יצחק ברויאר בהצטיינות יתרה באוניברסיטה העברית. עבודת הדוקטור אותה הוא כותב באוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' דן אבנון ופרופ' מנחם לורברבוים (מאוניברסיטת תל אביב) היא המשך והרחבה של הסוגיות שבהן התמקד בעבודת המוסמך. העבודה מוקדשת להתפתחותן של החברה החרדית ושל התיאולוגיה החרדית באחת מסביבות העיצוב המרכזיות שלהן – רפובליקת ויימאר הגרמנית בשנות העשרים של המאה ה־20. בן־עמי משלב בעבודה שיטות מחקר מתחום מדע המדינה ומתודות היסטוריות מקובלות.בהצעת המחקר לדוקטורט טוען בן־עמי שהשיח התרבותי והפוליטי ברפובליקת ויימאר השפיע השפעה דרמטית על עיצובה של ההגות הפוליטית החרדית באגף הגרמני של "אגודת ישראל". בן־עמי מציע לעמוד מקרוב על קשרים ביוגרפיים, טקסטואליים ורעיוניים המצביעים על השפעתה של המחשבה הגרמנית השמרנית ברפובליקת ויימאר על תפיסות פוליטיות ואידאולוגיות של "אגודת ישראל" בעבר ובהווה. העבודה מציעה תובנות המאירות את תפיסת עולמה של מפלגת "אגודת ישראל" ההיסטורית, אך יש לה השלכות להבנת התנהלותה של אגודת ישראל גם בזירה הפוליטית בראשית ימי המדינה ואולי אף בימינו.
חיים ביטון

זוכה מלגה על שם שיינדיל ופנחס ולד בשנת תשע”ח

מתן בורד

זוכה מלגה על שם שיינדיל ופנחס ולד בשנת תשע”ג

ראובן גפני

זוכה מלגה על שם שיינדיל ופנחס ולד בשנת תשע”א

סרטונים