האתר נמצא בתקופת הרצה

זלמן

שזר

קראו עוד

;;;
;;;

פרס שזר לחקר תולדות ישראל

מרכז זלמן שזר מעניק פרס לחקר תולדות עם ישראל על שמו של זלמן שזר ז"ל, נשיאה השלישי של מדינת ישראל. הפרס מוענק מדי שנה בשנה, החל משנת תשמ"ה (1985), לחוקר או לחוקרת אשר כתבו בשפה העברית ספר מקורי על תולדות עם ישראל. במשך השנים זכו בפרס בכירי החוקרים והחוקרות של תולדות עם ישראל. 

ניתן להגיש מועמדות לפרס שזר לשנת תשפ”א עד מוצאי שבת, ב’ בתמוז תשפ”א, 12 ביוני 2021.

לפרטים והגשת מועמדות 

לטופס הגשת המועמדות

הזוכים

אוריאל גלמן – זוכה פרס שזר לחקר תולדות ישראל לשנת תש"ף
ועדת "פרס שזר לחקר תולדות ישראל" החליטה לזכות את ד"ר אוריאל גלמן מן המחלקה לתולדות ישראל ע"ש קושיצקי באוניברסיטת בר אילן בפרס שזר לשנת תש"ף על ספרו השבילים היוצאים מפולין: צמיחתה של החסידות בפולין.ד"ר גלמן בוחן את תהליך צמיחתה של תנועת החסידות בפולין – מחבורה מצומצמת של מיסטיקנים שראו בעצמם אליטה רוחנית לתנועה חברתית רחבה, תוססת, דינמית וסוחפת. המחבר מבסס את מחקרו באמצעות חקר הדמויות המכוננות של החסידות בפולין. בחינת תהליך מיסודה של החסידות בפולין אינו רק ממלא חסר בהבנת מהלכים היסטוריים, חברתיים ודתיים שהשפיעו על מאות אלפי יהודים בעבר, אלא גם מסביר תפיסות ומבנים הנוכחים בחיינו היום. חשיבותו של הספר נובעת ממגוון המקורות שעליהם הסתמך המחבר : מקורות חסידיים פנימיים – בכללם סיפורים בעלי גוון הגיוגרפי, שנקראו קריאה ביקורתית – מקורות מתוך עולמם של המתנגדים והמשכילים שביקרו את התנועה החסידית ומקורות ארכיוניים עירוניים ואחרים המציעים התבוננות מרתקת אל הזמן, אל המקום ואל זירת ההתרחשות של הדרמה ההיסטורית שהוא סוקר בספרו. ביד אומן המחבר אורג את תולדות צמיחתה של חסידות פולין בין השנים 1780–1830 וכותב פרק חשוב נוסף בדרמה ההיסטורית של תולדות החסידות.
חוי דרייפוס

זוכת פרס שזר לשנת תשע”ח

שמואל פיינר

זוכה פרס שזר בשנת תש”ע

עמנואל אטקס

זוכה פרס שזר לשנת תשע”ב

אוריאל גלמן

זוכה פרס שזר בשנת תש”פ

נח גרבר

זוכה פרס שזר לשנת תשע”ג

מרדכי עקיבא פרידמן

זוכה פרס שזר לשנת תשע”ד

אבי פיקאר

זוכה פרס שזר לשנת תשע”ה

מיכל שאול

זוכת פרס שזר לשנת תשע”ו

סרטונים