זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים בעריכת Vicky Shifriss

מציג תוצאה אחת

  חוט של חסד - שי לחוה טורניאנסקי - כלת פרס ישראל לשנת תשע"גבשיתוף עם המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית בירושליםכרך לועזי: יידיש, אנגלית, גרמניתלספר...
  קראו עוד
  בעריכת:
  Ada Rapoport-Albert
  Claudia Rosenzweig
  ...
  70