זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים בעריכת שלמה זנד

מציג תוצאה אחת

  המעבר לשימוש בתמונה הנעה כמסמך היסטורי הינו פרי שינוי תודעתי, שינוי מתודי והתפתחות טכנית גם יחד. המגמה הדומיננטית בהיסטוריוגרפיה העכשווית היא ההיסטוריה של התרבות, ובמסגרתה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  חיים בראשית
  משה צימרמן
  ...
  9884