זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים בעריכת שלמה אבינרי

מציג תוצאה אחת

    מלחמה ושלום מבקש לבחון מושגים מנוגדים אלה כשהם שלובים זה בזה, אך גם לדון במקומו של חזון השלום כפי שבא לידי ביטוי בתודעה האנושית לדורותיה. מלחמות היו תמיד נושא לכתיבה ספרותית...
    קראו עוד
    בעריכת:
    שלמה אבינרי
    76

ספרים מאת שלמה אבינרי