זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים בעריכת שלמה אבינרי

2 תוצאות

  מלחמה ושלום מבקש לבחון מושגים מנוגדים אלה כשהם שלובים זה בזה, אך גם לדון במקומו של חזון השלום כפי שבא לידי ביטוי בתודעה האנושית לדורותיה. מלחמות היו תמיד נושא לכתיבה ספרותית...
  קראו עוד
  בעריכת:
  שלמה אבינרי
  8976
  סדרות
  התפתחותו הרוחנית והרעיונית של הרצל מתוארת בספר זה על רקע המשבר התרבותי והמדיני העובר על אירופה במוצאי המאה הי'ט, המביא את העיתונאי והמחזאי הווינאי להכיר בכישלון האמנציפציה....
  קראו עוד
  מאת:
  אביעזר רביצקי
  בעריכת:
  שלמה אבינרי
  6455