זלמן

שזר

קראו עוד

משה רוסמן

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור משה רוסמן

מציג 1–10 מתוך 11 תוצאות

  כתבי עת
  התוכן 5 בפתח החוברת   7 ציפי קויפמן / מסעו של הבעש"ט לארץ ישראל   43 יונתן מאיר / הפוליטיקה של הדפסת ספר 'ליקוטי תפילות' לר' נתן שטרנהארץ מנמירוב   69...
  קראו עוד
  ציון פ-א
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7564
  כתבי עת
  התוכן: 175 אפרים שהם-שטיינר: אריות ונחשים: עיטורי בית הכנסת של קלן בימי הביניים וההתנגדות להם 207 גיא ברכה: צמיחתה של 'האפנדיה היהודית הצעירה' והתגובות לעליית הנאצים בגרמניה...
  קראו עוד
  ציון פ-ב
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7564
  התוכן: 309 עמיצור שלסקי: מגמות בדרכם הכלכלית של יהודי ארץ ישראל בימי המשנה והתלמוד 343 מאירה פוליאק: אוריינות, קראות, היקרעות: משבר התורה הדואלית והתגובות לו במחשבה היהודית...
  קראו עוד
  ציון פ-ג
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7564
  כתבי עת
  ציון, רבעון לחקר תולדות ישראל בהוצאת החברה ההיסטורית הישראלית שנה פא, חוברת א (תשע"ו) חוברת ציון, פא, א (תשע"ו), פותחת את העשור התשיעי להופעת כתב העת. בחוברת שלושה...
  קראו עוד
  ציון פא-א
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7564
  תוכן 295 ורד נועם / ההשכיחו חכמינו את זכר החשמונאים? עיון מחודש בשאלה ישנה & מאמר פתוח לקריאה  335 מרדכי עקיבא פרידמן / תלונה לסלטאן על ר' אברהם בן הרמב"ם 391 מעוז כהנא...
  קראו עוד
  ציון פא-ג-ד
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  151129
  התוכן 157 יאיר פורסטנברג: מעמד השומרונים בהלכה התנאית על רקע תפיסת האזרחות הרומית 193 מרדכי עקיבא פרידמן: הנגיד, הנשיא והרבנים הצרפתים משבר בהנהגה בימי ר' אברהם בן הרמב״ם...
  קראו עוד
  ציון פב-ב-ג
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  151129
  כתבי עת
  התוכן 397 ידידה קורן: יצירת מעמד 'ישראל ערל' בספרות התנאים: נדבך נוסף לתמונת היהדות המחודשת בתקופת התנאים 439 בן־ציון קליבנסקי: 'תפארת בחורים' — תנועת לימוד תורה לבני מעמדות העמלים...
  קראו עוד
  ציון פב-ד
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7564
  כתבי עת
  התוכן 151 יפעת וייס: ריבונות בזעיר אנפין: מובלעת הר הצופים 1967-1948 עיונים בהיסטוריה היסטוריוגרפיה במבט היסטורי: מאתיים שנה למדעי היהדות 175 שמואל...
  קראו עוד
  ציון פג-ב
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7564
  כתבי עת
  התוכן:277 יעקב צ' מאיר: מהיסטוריה חומרית לקונטקסט היסטורי: כתב יד וטיקן 133 של התלמוד הירושלמי323 עודד כהן: אמונות פסולות, ספרים כשרים: גישתו של החיד"א לחכמים שבתאים ולחיבוריהם351...
  קראו עוד
  ציון פג-ג
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7665
  כתבי עת
  התוכן:421 יורם ארדר: אבלי ציון הקראים בתקופת הגאונים והשיעה: הדומה והשונה בפירוש כתבי הקודש447 עומר מיכאליס: 'סילקתי את החציצה': גילוי סודות בהגות האסלאמית ועיצובו של 'מורה הנבוכים'485...
  קראו עוד
  ציון פג-ד
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מיכאל טוך
  ...
  7665