זלמן

שזר

קראו עוד

מרים פרנקל

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור מרים פרנקל

4 תוצאות

  תוכן הענייניםפתח דבר עמיחי שוורץ: הגאוגרפיה הקדושה של העדה השומרונית בהר גריזים בתקופה הרומית-הביזנטית איריס אידלסון-שיין: מניעים לתרגום בפָּרָטקסטים של תרגומים לעברית...
  קראו עוד
  ציון פו-ד
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  יונתן פרייס
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  חדש
  עורכי הכרך: סקוט אורי וגיא מירון. 'המושג "אנטישמיות", כפי שמבינים רבים מאיתנו, אינו נכון עבור מה שאנו מנסים לתאר או לנתח... הוא יוצר בלבול בעבודות מחקר מפני שהוא מפריע ליצור הבחנות....
  קראו עוד
  אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי
  ציון פה א-ד
  בעריכת:
  גיא מירון
  ורד נעם
  ...
  145124
  כתבי עת
  תוכן העניינים 5 יוסף מרקוס: ההגבלות על כניסת טהורים למקדש: בין המקרא לספרות התנאית 31 משה יגור: עזרא באשקלון: מסורת ימי ביניימית מקומית בהקשרה הגאופוליטי 57 בנימין בראון: פולמוס...
  קראו עוד
  ציון פו-א
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  מרים פרנקל
  ...
  7665
  תוכן העניינים:  175 עומרי יצחק עבאדי: 'האגדה על נירון קיסר': יצירה ספרותית או תיעוד היסטורי? 191 נוח חכם: האם היה 'גטו' יהודי באדפו? 211 נילי אחיפז ועוזי ליבנר: מטמוני רצפה...
  קראו עוד
  ציון פו-ב
  רבעון לחקר תולדות ישראל
  בעריכת:
  ורד נעם
  יונתן פרייס
  ...
  7665