זלמן

שזר

קראו עוד

ישעיהו גפני

ספרים בעריכת ישעיהו גפני

4 תוצאות

  הספר פותח בבירורים עקרוניים בשאלת ערך החיים: במקרא, במדרש ובפילוסופיה. הוא עובר לחקירתה של התופעה הריאלית של מסירות הנפש וקידוש השם:...
  קראו עוד
  קדושת החיים וחירוף הנפש
  לזכרו של אמיר יקותיאל
  בעריכת:
  אביעזר רביצקי
  ישעיהו גפני
  לקט מאמרים.  
  קראו עוד
  מחקרים בתולדות ישראל בתקופת המשנה והתלמוד
  בעריכת:
  ישעיהו גפני
  7060
  הקהילה היהודית שימשה כלי ראשון במעלה בשמירת הקיום היהודי בארצות הגולה ובצמצום ממדי הטמיעה וההתבוללות. לא היה שום גורם אחר שתרם תרומה...
  קראו עוד
  קהל ישראל: השלטון העצמי היהודי לדורותיו – חלק א
  העת העתיקה
  בעריכת:
  ישעיהו גפני
  7060
  קובץ זה של מחקרים, פרי כנס מדעי שנערך על-ידי מרכז זלמן שזר ואוניברסיטת ניו יורק, מנתח מזוויות שונות את מערכת היחסים המורכבת שבין המרכז...
  קראו עוד
  מרכז ותפוצה
  ארץ ישראל והתפוצות בימי בית שני, המשנה והתלמוד
  בעריכת:
  ישעיהו גפני
  7665

ספרים מאת ישעיהו גפני

  'יהודי בבל בתקופת התלמוד' מבקש להציע את הרקע ההיסטורי שהביא לצמיחתה של קהילת היהודים בבבל, עד להפיכתה לחשובה שבתפוצות ישראל במשך מאות...
  קראו עוד
  יהודי בבל בתקופת התלמוד
  חיי החברה והרוח
  9480
  בסדרה: מקורות לתולדות עם ישראל. קווי יסוד לאופיה של הקהילה היהודית בבבל והנהגתה בתקופת התלמוד, ובעיקר המצב המדיני והחברתי המיוחד של קהילה זו, תוך עיון במבחר מקורות מן הספרות הרלבנטית.
  קראו עוד
  יהדות בבל ומוסדותיה
  1815