זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים בעריכת יעקב הריס

מציג תוצאה אחת

  רוב המאמרים הכלולים בכרך זה אינם עוסקים בשאלות פוליטיות, אלא דווקא בשאלות של תרבות וזהות, ובשינויים בדמותו המקובלת של היהודי, שנוצרו כתוצאה מן האתוס הציוני שהתגבש. דומה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  אניטה שפירא
  יהודה ריינהרץ
  ...
  66