זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים בעריכת יהודה ריינהרץ

3 תוצאות

  רוב המאמרים הכלולים בכרך זה אינם עוסקים בשאלות פוליטיות, אלא דווקא בשאלות של תרבות וזהות, ובשינויים בדמותו המקובלת של היהודי, שנוצרו כתוצאה מן האתוס הציוני שהתגבש. דומה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  אניטה שפירא
  יהודה ריינהרץ
  ...
  66
  אין תחום בחיי היהודים ואין זרם וארגון ביהדות זמננו שלא הושפעו עמוקות מהמהפכה שחוללה הציונות. ללאומיות היהודית בגילוייה השונים התלוותה גם תמורה מרחיקת לכת בדפוסי הפוליטיקה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  גדעון שמעוני
  יהודה ריינהרץ
  ...
  45
  יש הרואים בדת יסוד חיוני של הציונות, ויש הרואים בה רכיב מסורתי הניתן לפרושים מודרניים. לעומתם נמצאים מי שמבקשים להפקיע את הציונות מידה של הדת, וכנגדם יש ששוללים את הציונות...
  קראו עוד
  בעריכת:
  אניטה שפירא
  יהודה ריינהרץ
  ...
  61

ספרים מאת יהודה ריינהרץ