זלמן

שזר

קראו עוד

אריה כשר

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור אריה כשר

מציג תוצאה אחת

  מבחר המחקרים מהווה מדגם מייצג להתייחסותה של ההיסטוריוגרפיה המודרנית אל מגון הסיבות והגורמים שחוללו את המרד ואל ההשתלשלות הנסיבתית שקדמה לו. המבוא הרחב נועד לפרוש לפני הקורא יריעה כוללת של התקופה ובבד בבד להציע תמצית עדכנית של הישגי המחקר, לרבות מבחר ביבליוגראפי שימושי, לוח כרונולוגי, מפות ואיורים.
  קראו עוד
  המרד הגדול
  הסיבות והנסיבות לפריצתו
  בעריכת:
  אריה כשר
  7161