זלמן

שזר

קראו עוד

אברהם ברקאי

ספרים בעריכת אברהם ברקאי

מציג תוצאה אחת

  כדי לעמוד בגזרות שנחתו עליהם הידקו וריעננו מוסדות קיימים והקימו חדשים בכדי למצוא משען וסעד בעזרה ההדדית של אחים לצרה. לנוכח התנפצות...
  קראו עוד
  ליאו בק – מנהיגות והגות
  1933-1945
  בעריכת:
  אברהם ברקאי
  5950

ספרים מאת אברהם ברקאי

  במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה ועד השואה, נחקר המארג השלם של עבר מרתק זה. הסדרה תולדות יהודי...
  קראו עוד
  תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה (כרך ד’)
  התחדשות וחורבן 1945-1918
  9480