זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים מאת שלמה אבינרי

מציג תוצאה אחת

  מבצע
  התפתחותו הרוחנית והרעיונית של הרצל מתוארת בספר זה על רקע המשבר התרבותי והמדיני העובר על אירופה במוצאי המאה הי'ט, המביא את העיתונאי והמחזאי הווינאי להכיר בכישלון האמנציפציה....
  קראו עוד
  מאת:
  שלמה אבינרי
  בעריכת:
  אביעזר רביצקי
  6455

ספרים בעריכת שלמה אבינרי

  מלחמה ושלום מבקש לבחון מושגים מנוגדים אלה כשהם שלובים זה בזה, אך גם לדון במקומו של חזון השלום כפי שבא לידי ביטוי בתודעה האנושית לדורותיה. מלחמות היו תמיד נושא לכתיבה ספרותית...
  קראו עוד
  בעריכת:
  שלמה אבינרי
  8976