זלמן

שזר

קראו עוד

שטפי ירש-ורצל

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור שטפי ירש-ורצל

מציג תוצאה אחת

  במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה ועד השואה, נחקר המארג השלם של עבר מרתק זה. הסדרה תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה עוסקת במגוון רחב של...
  קראו עוד
  תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה (כרך ב)
  אמניציפציה ואקולטורציה 1871-1780
  מאת:
  מיכאל ברנר
  מיכאל מאיר
  ...
  7060