זלמן

שזר

קראו עוד

מיכאל מאיר

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור מיכאל מאיר

4 תוצאות

  תנועת הרפורמה ביהדות הולידה תפיסות תיאולוגיות חדשות וחידושים בנוסח התפילה ובעשייה הדתית, שהשפיעו על מיליוני יהודים, בתחילה באירופה המרכזית והמערבית, ולאחר מכן בארצות הברית...
  קראו עוד
  בין מסורת לקדמה
  תולדות תנועת הרפורמה ביהדות
  מאת:
  מיכאל מאיר
  7060
  במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה ועד השואה, נחקר המארג השלם של עבר מרתק זה. הסדרה תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה עוסקת במגוון רחב של...
  קראו עוד
  תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה (כרך א)
  מסורת והשכלה 1600-1780
  מאת:
  מיכאל גרץ
  מיכאל מאיר
  ...
  7060
  במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה ועד השואה, נחקר המארג השלם של עבר מרתק זה. הסדרה תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה עוסקת במגוון רחב של...
  קראו עוד
  תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה (כרך ב)
  אמניציפציה ואקולטורציה 1871-1780
  מאת:
  מיכאל ברנר
  מיכאל מאיר
  ...
  7060
  במסגרת סקירה היסטורית מקיפה של הקיום היהודי במרכז אירופה מהמאה השבע-עשרה ועד השואה, נחקר המארג השלם של עבר מרתק זה. הסדרה תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה עוסקת במגוון רחב של...
  קראו עוד
  תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה (כרך ד’)
  התחדשות וחורבן 1945-1918
  מאת:
  אברהם ברקאי
  מיכאל מאיר
  ...
  9480