זלמן

שזר

קראו עוד

יצחק טברסקי

ספרים מאת יצחק טברסקי

מציג תוצאה אחת

  חדש
  הספר כמעיין המתגבר: הלכה ורוח ביצירת חכמי ימי הביניים מאגד בתוכו שלושים ואחד מאמרי יסוד שפרסם פרופ' יצחק טברסקי, מגדולי החוקרים של הרמב"ם...
  קראו עוד
  כמעיין המתגבר
  הלכה ורוח ביצירת חכמי ימי הביניים
  בעריכת:
  כרמי הורוביץ
  140120

ספרים בעריכת יצחק טברסקי

  קשה היה לצמצם את שורת הנושאים לספר זה שנכתב לכבודו של פרופ' אטינגר, שהרי התעניינותו מקיפה תחומים רבים וחורגת אל מעבר לגבולותיה של תקופה...
  קראו עוד
  תמורות בהיסטוריה היהודית החדשה
  קובץ מאמרים שי לשמואל אטינגר
  בעריכת:
  אוטו דב קולקה
  ארתור הרצברג
  ...
  הכרך בנוי פחות או יותר לפי סדר כרונולוגי ויש בו שלוש חטיבות: ראשית העת החדשה, המאה התשע עשרה, המאה העשרים. המאמרים נכתבו בידי חוקרים בארץ ובעולם והם משקפים גישות שונות בכמה דיסציפלינות. רובם של המאמרים נכתבו עברית ומיעוטם אנגלית.
  קראו עוד
  בין ישראל לאומות
  קובץ מאמרים שי לשמואל אטינגר
  בעריכת:
  אוטו דב קולקה
  ארתור הרצברג
  ...