זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים מאת יוסף שלמון

מציג תוצאה אחת

  החיבור דן במכלול היחסים בין ארץ ישראל לתורת ישראל ולעם ישראל בתקופה הטרום ציונית ובתקופה הציונית. הוא בוחן את התמורות שחלו ביחסים אלה עם כניסת המודרנה לחברה היהודית ולאור הלבטים שהיא עוררה בשאלת הזהות היהודית. אחדים מפרקי הספר מתמקדים באישים בולטים ואחרים בבעיות תמטיות של הסוגיות ההיסטוריות הנדונות.
  קראו עוד
  Original price was: ₪94.Current price is: ₪80.

ספרים בעריכת יוסף שלמון

  ספרים לשבוע הספר
  אין תחום בחיי היהודים ואין זרם וארגון ביהדות זמננו שלא הושפעו עמוקות מהמהפכה שחוללה הציונות. ללאומיות היהודית בגילוייה השונים התלוותה גם תמורה מרחיקת לכת בדפוסי הפוליטיקה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  גדעון שמעוני
  יהודה ריינהרץ
  ...
  Original price was: ₪53.Current price is: ₪45.