זלמן

שזר

קראו עוד

יהודה ריינהרץ

ספרים מאת יהודה ריינהרץ

2 תוצאות

  ספר זה חוקר את הולדתה של מדינת ישראל ומנתח את העקרונות האידיאולוגיים של התנועה הציונית שהובילו להקמת המדינה. הוא בוחן את הקונפליקטים...
  קראו עוד
  הציונות – יצירתה של חברה חדשה
  7665
  מבצע
  משחר ההיסטוריה משמש החמור כבהמת רכיבה וכבהמת משא. בדרך כלל, לא שפר עליו גורלו. בני האדם התעמרו בו, העבידו אותו בפרך, וביזו אותו. בתרבות,...
  קראו עוד
  חמוריות
  מסע בעקבות החמור: מיתולוגיה, אלגוריה, סמליות וקלישאה
  9420

ספרים בעריכת יהודה ריינהרץ

  יש הרואים בדת יסוד חיוני של הציונות, ויש הרואים בה רכיב מסורתי הניתן לפרושים מודרניים. לעומתם נמצאים מי שמבקשים להפקיע את הציונות מידה...
  קראו עוד
  ציונות ודת
  בעריכת:
  אניטה שפירא
  יהודה ריינהרץ
  ...
  אין תחום בחיי היהודים ואין זרם וארגון ביהדות זמננו שלא הושפעו עמוקות מהמהפכה שחוללה הציונות. ללאומיות היהודית בגילוייה השונים התלוותה...
  קראו עוד
  לאומיות ופוליטיקה יהודית
  פרספקטיבות חדשות
  בעריכת:
  גדעון שמעוני
  יהודה ריינהרץ
  ...
  5345
  רוב המאמרים הכלולים בכרך זה אינם עוסקים בשאלות פוליטיות, אלא דווקא בשאלות של תרבות וזהות, ובשינויים בדמותו המקובלת של היהודי, שנוצרו...
  קראו עוד
  עידן הציונות
  בעריכת:
  אניטה שפירא
  יהודה ריינהרץ
  ...