זלמן

שזר

קראו עוד

דניאל בכרך

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור דניאל בכרך

מציג תוצאה אחת

  מתוך הערה ביבליוגרפית: לכל פרק מצורפות הצעות ביבליוגרפיות. מרכז ההסברה מפרסם חוברות רבות בנושאים הנלמדים ביחידת לימוד זו.
  קראו עוד
  העולם והיהודים בדורות האחרונים
  1970-1920
  מאת:
  דניאל בכרך
  2521