זלמן

שזר

קראו עוד

גרשון דוד הונדרט

חנות הספרים

תוצאות חיפוש עבור גרשון דוד הונדרט

מציג תוצאה אחת

  כל תחומיה של תולדות יהודי פולין-ליטא במאה הי"ח משתקפות בספר זה. אחרי פרקים הדנים בדמוגרפיה, כלכלה והיחסים בין הכנסייה לבין היהודים, באים שני פרקים שנושאם ההתפתחויות במוסדות...
  קראו עוד
  גאולה קטנה ומעט כבוד
  החברה היהודית בפולין-ליטא במאה השמונה-עשרה
  מאת:
  גרשון דוד הונדרט
  9480