זלמן

שזר

קראו עוד

ספרים מאת אהרן אופנהיימר

2 תוצאות

  על נהרות בבל מתאר פרקים בתולדותיהם של יהודי בבל באחת התקופות המזהירות שלהם, היא תקופת האמוראים (200–500 לספירה לערך), בימי שלטונה של השושלת הסַסַנית. כישלונם של מרד החורבן ומרד...
  קראו עוד
  מה היה אופיו של היישוב היהודי לפני מרד בר-כוכבא? כיצד השפיעה על יהודי הגליל עובדת היות הגליל ערש הנצרות? מדוע היתה מעורבותו של הגליל במרד בר-כוכבא קטנה מזו של יהודה? מה...
  קראו עוד
  מאת:
  אהרן אופנהיימר
  70

ספרים בעריכת אהרן אופנהיימר

  בין בבל לארץ ישראל: מחקרים מוגשים לישעיהו גפני כולל מחקרים של עמיתים ותלמידים בתחומי העניין של בעל היובל, המשתרעים מארץ ישראל ועד לבבל וליתר תפוצות ישראל, ומן העת העתיקה...
  קראו עוד
  בעריכת:
  אהרן אופנהיימר
  ג'פרי הרמן
  ...
  110
  הדפסה חדשה. קובץ מאמרים זה מבקש לייצג חתך של הבעיות הכרוכות במחקרו של מרד בר-כוכבא וגישות שונות לפתרונן. (מתוך ההקדמה) מילות מפתח: מרד בר-כוכבא. מטבעות, הר חברון. דריאנוס....
  קראו עוד
  בעריכת:
  אהרן אופנהיימר
  55