זלמן

שזר

קראו עוד

צרו קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם

  דרכים נוספות ליצירת קשר

  על אודות ההוצאה

  מרכז זלמן שזר הוא בית ההוצאה המוביל בתחום ההיסטוריה של עם ישראל בשפה העברית. ההוצאה לאור פועלת מאז שנת 1973 ומעודדת חוקרים צעירים ובכירים לפרסם את פירות מחקריהם. ההוצאה מגישה לחוקרים, לסטודנטים ולציבור המתעניין את החידושים האחרונים בחקר תולדות העם היהודי.

  זאת ועוד, ההוצאה לאור של מרכז זלמן שזר יוזמת פרויקטים מיוחדים המקדמים את המחקר ואת הידע על עברו של העם היהודי בישראל ובתפוצות ועל ההיסטוריה של מדינת ישראל.

  מדי שנה בשנה כעשרה ספרים חדשים רואים אור בהוצאת מרכז זלמן שזר. את הספרים כותבים טובי ההיסטוריונים וחוקרי העבר היהודי; הספרים עוסקים במגוון נושאים בתולדות עם ישראל. ההוצאה לאור מפרסמת ספרים מסוגים שונים: מונוגרפיות, ספרי מקורות, קובצי מאמרים, ספרי לימוד לבתי הספר העל־יסודיים ורומנים היסטוריים לבני הנעורים. מרכז זלמן שזר מפרסם גם תרגומים של ספרים חשובים בחקר תולדות עם ישראל שראו אור בשפות אחרות.

  מערכת הפרסומים

  מערכת הפרסומים של מרכז שזר היא מערכת מדעית שחברים בה היסטוריונים מובילים מן האוניברסיטאות בארץ והיא המעצבת את דרכו של מרכז זלמן שזר בהוצאת ספריו. מערכת הפרסומים של המרכז בוחנת את כתבי היד המוגשים, מנחה את הכותבים ומסייעת לצוות ההוצאה לאור בטיפול בכתבי היד עד מסירתם לדפוס. 

  חברי המערכת הם: פרופ' ג'רמי כהן (יו"ר), פרופ' גרשון בקון, פרופ' ירון הראל, פרופ' כנה ורמן, פרופ' אלי לדרהנדלר ופרופ' אפרים שוהם.

  לבחור לפרסם במרכז זלמן שזר

  כהוצאה המובילה בתחום חקר תולדות ישראל היא מפרסמת ספרי מחקר מקוריים בתחומי העבר היהודי, וכן מקדמת יוזמות המעמיקות ומרחיבות את המחקר והידע בנושאים אלה. כל הספרים היוצאים לאור במרכז זלמן שזר עוברים תהליך קפדני של בדיקה ואישור על ידי חברי מערכת הפרסומים וחוקרים בכירים המסייעים בתהליך השיפוט של כתבי היד. מאות ספרי המחקר שיצאו לאור בהוצאה, רובם בשפה העברית, הם מן הספרים החשובים בחקר תולדות ישראל והם המקנים להוצאה את מעמדה המרכזי. 

  בית ההוצאה ישמח לקבל לבדיקה כל כתב יד בתחום תולדות ישראל, במובן הרחב של המושג. כתב יד שיימצא מתאים, יזכה לטיפול מקצועי ולליווי צמוד עד להוצאת הספר לאור. 

  עבודות דוקטורט מתקבלות לפרסום לאחר שעברו עיבוד והתאמה לפרסום כספר. צוות ההוצאה מלווה חוקרים בראשית דרכם ומייעץ להם כיצד לעבד את עבודת הדוקטורט לספר. הדרכה ראשונית תוכלו למצוא בהמשך הדף. 

  מסלולי ההוצאה לאור

  ספרי מרכז שזר רואים אור בשלושה מסלולים:

  • ספרי ביכורים: מסלול המיועד לחוקרים המבקשים לפרסם ספר ראשון.
  • ספרי מחקר: מסלול המיועד לחוקרים בכירים המבקשים לפרסם את פרי מחקרם.
  • פרויקטים מיוחדים: מסלול המיועד למיזמי מחקר ייחודיים ולתרגום ספרי מחקר בעלי משמעות מיוחדת לקהל קוראי העברית.
  • היקפו של ספר יהיה כ־300 עמודים (100,000 מילה – כולל רווחים והערות שוליים). 
  • הספרים מופיעים בפורמט קבוע ובכריכה רכה. 
  • ההוצאה תומכת כספית בעלות הוצאת הספר לאור, אם כי המחברים נדרשים לסייע במימון הוצאת ספרם לאור. במסלול ספרי הביכורים מוענקת תמיכה רחבה במיוחד.
  תהליך קבלת כתב יד לפרסום

  כתב יד שנמסר לשם פרסומו יועבר ליו"ר המערכת להתייעצות. אם יימצא מתאים להוצאה לאור של המרכז הוא יופנה לחבר או חברת מערכת לבדיקה ראשונית ולהצגה לפני מערכת הפרסומים. 

  כתב יד מתאים יישלח לקוראים מומחים לשם קבלת חוות דעת. שמות הקוראים והקוראות יישארו חסויים לאורך כל תקופת העבודה על הספר. 

  המערכת תדון בכתב היד לאור חוות הדעת שקיבלה ותכריע בין אחת משלוש אפשרויות:

  1. קבלת כתב היד לפרסום
  2. קבלת כתב היד לפרסום לאחר הכנסת תיקונים
  3. דחיית כתב היד

  צוות ההוצאה יעדכן את המחברים בהחלטת המערכת.

  מחברים שהתבקשו להכניס תיקונים בכתב היד יקבלו הנחיות מפורטות לכך, וחבר או חברת מערכת ילוו אותם בביצוע השינויים הנדרשים. לאחר קבלת כתב היד המתוקן תדון בו המערכת שנית ותקבל החלטה סופית.

  עם אישור כתב היד לפרסום תימסר למחברים הערכה בנוגע לעלות הפקת הספר, וכן סכום ההשתתפות העצמית הנדרש. נוסף על כך יוסכם על לוח זמנים להוצאת הספר וייחתם עימם חוזה.

  תהליך עיבוד כתב יד לספר

  הוצאת ספר במרכז זלמן שזר אורכת 12–18 חודשים מקבלת כתב היד הסופי לאחר ביצוע כל ההתאמות והתיקונים שאותם הגדירה מערכת הפרסומים. לוח הזמנים המדויק נקבע בתיאום עם כל מחברת ומחבר על פי לוח הזמנים האישי. 

  שלבי ההפקה 

  הכנת כתב היד לעריכה: כתב היד יוגש להוצאה כשהוא מותקן על פי הכללים שיוצגו להלן. האחריות על הדיוק במובאות, בביבליוגרפיה ובתאריכים שבספר מוטלת על המחברים. עוד בשלב זה יבדקו המחברים היטב את כל המובאות, מראי המקומות, התאריכים, המספרים והשמות ואת הלועזית שבספר, ולא יסמכו על כך שיוכלו לתקן את הטעון תיקון בשעת ההגהה. יש להקפיד על דיוק בציטוט של שפות זרות, כולל אקצנטים ואותיות קטנות וגדולות כמקובל בשפת הציטוט, ועל אחידות באיות שמות של אישים ומקומות. 

  פירוט נוסף של ההנחיות ראו בהמשך הדף. 

  הגשת כתב היד: כתב היד יוגש בקובץ וורד אחד. הקובץ ייפתח בשער ובתוכן עניינים מפורט, כולל כל כותרות המשנה. מספור העמודים יהיה רצוף בכל הספר. בכל פרק ימוספרו ההערות במספור נפרד. לכתב היד יצורפו הקדמה ותודות, שער בשפה האנגלית, תוכן עניינים באנגלית והקדמה קצרה באנגלית.

  שילוב איורים: המחבר וההוצאה יקבעו יחד אילו איורים יופיעו בספר. אם יש בספר איורים, יש לצרף אותם לכתב היד בקבצים נפרדים באיכות גבוהה (לפחות 300 dpi), עם אישור של בעלי הזכויות לפרסם את האיורים, ציון המיקום של האיור בספר והכיתוב המלא שלו, וכן תודות וציון הזכויות על פי הצורך.

   

  שלבי ההפקה הנוספים

  עריכת לשון: ההוצאה ממנה עורך לשון או עורכת לשון מטעמה כדי שיערוך ויתקין את הספר לפי כללי ההוצאה. את הכללים אפשר לקבל בפנייה לצוות ההוצאה. בזמן העריכה יעמדו המחברים בקשר עם עורכי הלשון, והוא ישלב את תשובות המחבר בכתב היד. בסיום העריכה יתבקשו המחברים לקרוא את כתב היד ברצף ולאשר בהודעה כתובה את הנוסח הסופי.

  עיצוב כריכה וקביעת שם הספר: לקראת סיום העריכה יוזמן המחבר לפגישה עם צוות ההוצאה לאור ועם הנהלת מרכז זלמן שזר. לפגישה זו יביאו המחברים כמה הצעות לתמונת הכריכה ומספר הצעות לשם הספר. שם הספר והתמונה ייקבעו על דעת כל הנוכחים.

  עימוד: לאחר השלמת עריכת הטקסט יימסר הספר לסדר דפוס, ולא תהיה אפשרות להכניס בו שינויים. לאחר העימוד הראשון יקבלו המחברים הגהת דפוס לבדיקה ויתבקשו להחזירה במועד שייקבע בינם ובין אנשי ההוצאה לאור. ההגהה מיועדת לאיתור פליטות קולמוס מקומיות וטעויות שנפלו בזמן העימוד ולבדיקה סופית של הספר. כל תיקון שהמחברים יבקשו להכניס בשלב זה יימסר להכרעתו של המביא לבית הדפוס. 

  מפתוח: מפתוח הספר באחריות המחברים בתיאום עם ההוצאה.

  דפוס: ההוצאה תדאג להדפיס את הספר באיכות הטובה ביותר.

  פרסום: עם צאת הספר לאור יקבל המחבר את העותקים המובטחים לו. מלבד זאת יוזמן המחבר לפגישת תכנון בנוגע לדרכים המתאימות להפצת הספר, וכן לתכנון ערב השקה לספר.

   

  הנחיות להכנת כתבי היד

  הנחיות לעיבוד עבודת הדוקטורט לספר

   

  למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות אל מנהלת ההוצאה לאור, גב' חיה פז כהן, במייל [email protected]