זלמן

שזר

קראו עוד

Contact
Leave details and we will get back to you

  More ways to contact

  About

  מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

  זלמן שזר לקדם את הידע והתודעה ההיסטוריים בתולדות העם היהודי ולטפח את המחקר האקדמי בתחומים אלה שליחות זו תתקיים מתוך הכרה בייחודה של ההיסטוריה המגוונת של העם היהודי בארצו ובתפוצות למן תקופת המקרא ועד לזמננו. המרכז יפנה באמצעים שונים לקהילת החוקרים והסטודנטים במוסדותמרכז מרכז זלמן שזר לתלמידי מערכות החינוך בישראל, למערכות החינוך היהודיות ברחבי העולם ולציבור

  מרכז זלמן שזר ישאף להרחבת הידע על אודות ההיסטוריה היהודית. ולהעמקת המחקר בכיוונים חדשניים, בעזרת המתודות המתקדמות ביותר. המרכז יתמוך במחקר על כל תפוצות העם היהודי מתוך מחויבות לכתיבתה של היסטוריה מקיפה וביקורתית. בפעולותיו יציג המרכז את פסיפס התהליכים ההיסטוריים ויבהיר את חילופי התקופות ואת המגמות של המשכיות וחדשנות ברצף הזמן מן העת העתיקה ועד לעידן המודרני. פעילות המרכז תתייחס לכל המרחבים הגאוגרפיים שבהם חיו ופעלו בני העם היהודי. המרכז יעודד פרסום מחקרים שיציגו את היחסים בין העם היהודי לחברה הסובבת ויסייע לחוקרות ולחוקרים לקיים דיונים מעמיקים על חיי היהודים בתפוצות ובישראל

  זלמן שזר לקדם את הידע והתודעה ההיסטוריים בתולדות העם היהודי ולטפח את המחקר האקדמי בתחומים אלה שליחות זו תתקיים מתוך הכרה בייחודה של ההיסטוריה המגוונת של העם היהודי בארצו ובתפוצות למן תקופת המקרא ועד לזמננו. המרכז יפנה באמצעים שונים לקהילת החוקרים והסטודנטים במוסדותמרכז מרכז זלמן שזר לתלמידי מערכות החינוך בישראל

  מרכז זלמן שזר ישאף להרחבת הידע על אודות ההיסטוריה היהודית. ולהעמקת המחקר בכיוונים חדשניים, בעזרת המתודות המתקדמות ביותר. המרכז יתמוך במחקר על כל תפוצות העם היהודי מתוך מחויבות לכתיבתה של היסטוריה מקיפה וביקורתית. בפעולותיו יציג המרכז את פסיפס התהליכים ההיסטוריים ויבהיר את חילופי התקופות ואת המגמות של המשכיות וחדשנות ברצף הזמן מן העת העתיקה ועד לעידן המודרני. פעילות המרכז תתייחס לכל המרחבים הגאוגרפיים שבהם חיו ופעלו בני העם היהודי. המרכז יעודד פרסום מחקרים שיציגו את היחסים בין העם היהודי לחברה הסובבת ויסייע לחוקרות ולחוקרים לקיים דיונים מעמיקים על חיי היהודים בתפוצות ובישראל  

  דרכי פעולה

  • לקדם את המחקר בתולדות העם היהודי
  • להרחיב את הידע על ההיסטוריה היהודית שהתקיימה בכל המרחבים הגאוגרפיים
  • להעמיק את הידע על העם היהודי בכל תקופות קיומו