Events calendar
Zmanim
הזמנת זמנים
בחר סוג מנוי:
מנוי רגיל - 175 ₪
סטודנטים- 150 ₪
חברי החברה ההיסטורית הישראלית- 120 ₪
חברי האגודה הישראלית ללימודים קלאסיים - 120 ₪
דמי מנוי לחו"ל (דואר אויר) 115.00 $US
סך הכל לתשלום:
0
The Zalman Shazar Center
P.O.B 10477
2 Beitar Street
Jerusalem, 9110401
Tel.: 02-5650444