תוכנית הקורסים - פתיחת סמסטר אביב

הסמסטר יפתח באדר תשפ"א, פברואר 2020
הקורסים יתקיימו בשידור חי בזום.

פרופ' חזקי שוהם
טקסי חיים: תחנות בזמן היהודי

פרופ' חנה יבלונקה
ילדים בסדר גמור: דורי ילידי המדינה 1955-1948 

ד"ר מיכל גולדויכט
סדנת כתיבה: סיפור חיי

לחצו לפרטים והרשמה

__________________________

ספר חדש!

דגניה פינת הוליבוד
תרבות צריכה ופנאי בראשית המדינה
מאת ענת הלמן

רכשו את הספר באתר

___________________________ 

אנטישמיות - כרך מיוחד של כתב העת 'ציון'
יצא לאור

______________________________

גיליון 45 של כתב העת היסטוריה יצא לאור