מכתבים מבית האסורים

סדנה מקוונת
בעקבות מכתבי אסירי המחתרות
מבתי הכלא ומחנות המאסר
בשיתוף מכון ז'בוטינסקי

יום שלישי ז' באב, 28 ביולי
בשעה 11:00

הירשמו עכשיו

______________________ 

ההוצאה לאור
של מרכז שזר
קול קורא
להגשת כתבי יד מחקריים

כל הפרטים

________________________

**ספר חדש**

יידיש בסימן קריאה
מלשון דיבור לשפת תרבות

מאת נתן כהן

למידע נוסף

___________________________ 

גליון פד-ג של כתב העת ציון יצא לאור

______________________________

גיליון 44-43 של כתב העת היסטוריה יצא לאור