הרצאות השבוע

שופטים ומשפטים בתולדות ישראל
שלישי, 26.3.2019    11:30-10:00     
השופט אליקים רובינשטיין:
בית המשפט העליון: ימי בראשית

שבעים פנים
חמישי, 28.3.2019    10:30-9:00     
פרופ' שמואל פיינר:
כיצד ייעלמו רוחות הרפאים? תנועת ההשכלה 
והולדת הליברליזם היהודי

נוסעים ומסעות
חמישי, 28.3.2019    12:30-11:00     
משה גלעד:
האם מסע התענוגות של מארק טוויין עדיין מהנה?

___________________________________________

ספר חדש:

האיגוד: חלוצי מדע היהדות בגרמניה, מאת רחל ליבנה-פרוידנטל 

לפרטים על הספר

____________________________________________________

גיליון פג-ב של ציון יצא לאור

____________________________________________________

גיליון 41 של היסטוריה יצא לאור

____________________________________________________

לקטלוג הספרים המלא

____________________________________________________

לחנות הספרים

____________________________________________________