הרצאות השבוע

כולנו ביחד וכל אחד לחוד, חמישי, 26.4.18 10:30-9:00

ד"ר אבינועם רוזנק:

תפיסות הבדידות והקהילה אצל הרב קוק והרב סולובייצ'יק


מהפכות ששינו את העולם, חמישי, 26.4.18 12:30-11:00

ד"ר אלה קרן:

האיסור החוקי על סחר העבדים ועל העבדות: שינוי מהפכני?

____________________________________________________

ספרים חדשים בחנות הספרים

____________________________________________________