מרכז זלמן שזר אבל
על פטירתו של שלמה הלל

שלמה הלל היה יו"ר הוועד המנהל
של המרכז בשנים 2003-1988,
והלך לעולמו לאחר
חיים מלאי עשייה ותרומה.
יהי זכרו ברוך. 

__________________________ 

תוכנית הקורסים - פתיחת סמסטר אביב

אנו מברכים את משתתפי הקורסים
בסמסטר של למידה פורייה ומהנה. 

__________________________

ספר חדש!

דגניה פינת הוליבוד
תרבות צריכה ופנאי בראשית המדינה
מאת ענת הלמן

רכשו את הספר באתר

___________________________ 

גיליון פ"ו-ב' של כתב העת ציון יצא לאור

______________________________

גיליון 45 של כתב העת היסטוריה יצא לאור