יצא לאור!

תולדות תורת הסוד
כרך י"ג: בעקבות הזוהר ב'
מאת יוסף דן

רכשו את הספר במבצע

___________________________

ספר חדש:

תחיית המילים:
תרבות היידיש במחנות העקורים

מאת אלה פלורסהיים

רכשו את הספר במבצע

___________________________ 

אנטישמיות - כרך מיוחד של כתב העת 'ציון'
יצא לאור

______________________________

גיליון 45 של כתב העת היסטוריה יצא לאור