הרצאות השבוע

שניים לטנגו: מנהיגי ישראל והתקשורת
שלישי, 10.12.19 11:30-10:00
פרופ' רפי מן
תדרוכים בנוסח אמריקאי:
יצחק רבין, ההדלפות ומאבקי ההסברה

שש מאות שנים של מכתבים ביידיש
ההרצאות ביידיש
שלישי, 10.12.19 18:30-17:00
פרופ' חוה טורניאנסקי
'מכתב למערכת': בין הקוראים ועיתוניהם

עולמות שזורים – יהדות ואסלאם: זיקות גומלין
חמישי, 12.12.19 10:30-9:00
ד"ר דניאלה טלמון-הלר
קריאה בקוראן ובתורה במבט משווה

'בכל זאת יש בה משהו...'
תל אביב: מ'אחוזת בית' ל'עיר עולם'
חמישי, 12.12.19 12:30-11:00
פרופ' ארנון גולן
הקרב על העיר: תל אביב בין ימין
ובין שמאל, 1973-1951

בקורסים אלה –
אפשרות השתתפות באופן חד-פעמי
בתשלום. לפרטים: 02-5650444/5

___________________________ 

___________________________

גליון פד-ג של כתב העת ציון יצא לאור

______________________________

גיליון 44-43 של כתב העת היסטוריה יצא לאור