לוח אירועים
מבצעי השבוע
מלגות ופרסים
הנשיא ראובן רובי ריבלין נושא דברים בפתיחת הטקס להענקת פרסים ומלגות לשנת תשע"ו (12.10.16), לציון 42 שנים לפטירתו של שניאור זלמן שזר ז"ל, נשיאה השלישי של מדינת ישראל.
מר אפרים הלוי, יו"ר המועצה הציבורית של מרכז זלמן שזר, נושא דברים בפתיחת הטקס.
משמאל: פרופ' גור אלרואי יו"ר ועדת הפרס, מר אפרים הלוי מעניק את 'פרס שזר לחקר העבר' לד"ר מיכל שאול, מנכ"ל משרד התרבות והספורט יוסי שרעבי, ומנכ"ל יד בן-צבי יעקב יניב.
משמאל: הנשיא ראובן רובי ריבלין וכלת הפרס ד"ר מיכל שאול. צילום: מארק ניימן/לע"מ.
משמאל: מר אפרים הלוי, פרופ' גור אלרואי ומר אסף גייער הזוכה במלגה על שם פנחס ושיינדיל ולד ז"ל לשנת תשע"ו.
משמאל: מר אפרים הלוי, גב' הדס פישר הזוכה במלגה על שם פרופ' אריה גרטנר ז"ל לשנת תשע"ו ופרופ' גור אלרואי.
משמאל: מר אפרים הלוי, מר יונתן גרוסמן הזוכה במלגה ע"ש פרופ' יעקב כ"ץ ז"ל לשנת תשע"ו ופרופ' גור אלרואי.
פרופ' גור אלרואי נושא ההרצאה המרכזית בטקס.
מפגש נשיא המדינה עם דיקני הפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל. צילום: מארק ניימן/לע"מ.
נשיא המדינה עם תלמידי התיכון שזכו בפרסים על עבודות גמר מצטיינות בהיסטוריה של עם ישראל, לשנת תשע"ו. צילום: מארק ניימן/לע"מ.

פרסים מבית מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

א___________________________________________________________________________________________________

פרס שזר לחקר העבר לשנת תשע"ו

פרס שזר לתולדות ישראל לשנת תשע"ו הוענק לד"ר מיכל שאול.

פרס

פרס שזר, מוענק מזה שלושים שנה, לחוקר מוביל בהיסטוריה יהודית. הפרס הוא אות כבוד על מחקר פורץ דרך, מקורי ומשמעותי אשר מעצב 

את התודעה היהודית והישראלית ומהווה אבן דרך ביצירת הבנה היסטורית מעמיקה.

בין

הפרס ניתן לד"ר מיכל שאול על סיפרה פאר תחת אפר – החברה החרדית הישראלית בצל השואה 1945 –1961, יד יצחק בן צבי, יד ושם.

מנימוקי השופטים:

"המחקר עסק עד כה בעיקר ברבדים אידאולוגיים ובפרט בשכבת המנהיגות הרבנית הבכירה. המחקר הנוכחי הופך והופך בחומרים מגוונים

המאפשרים להקיף ולגעת בצדדים ובהיבטים שונים של השיקום והזיכרון – שני נושאים שאי אפשר לנתק ביניהם בכל רובדי החברה החרדית: 

הפרט, המשפחה, הקהילה והמנהיגות הפוליטית לדרגיה השונים.

גישה חברתית רחבה זו מאפשרת לצייר את החברה החרדית של ניצולי השואה בדיוק רב ולהציג בפני הקורא תמונה רבת-גוונים וניואנסים חדשים,

וכמו כן לבחון שאלות העולות מאופיים של החומרים לסוגיהם."

"...קצרה היריעה הנוכחית מלפרט חידושים רבים וחשובים העולים מן המחקר."

"ד"ר שאול נזקקת למקורות ארכיוניים וכן לתכתובות, למסמכים, לספרות זיכרון, למחקרים היסטוריוגרפיים, לספרות יפה, לעיתונות, לעדויות של

ניצולים בכתב ולראיונות בעל-פה שערכה עם השרידים. השימוש המתודולוגי המושכל בסוגות שונות אלה אינו דבר של מה בכך."

"הדברים נכתבים על שארית הפלֵטה של החברה החרדית מתוך רגשי הערכה ואמפטיה לא מוסתרות ובו בזמן מתוך ריחוק אקדמי-ביקורתי

שדיו כדי להעביר שבט ביקורת על הזיכרון המגמתי-הדידקטי בכללותו ועל דמויות ספציפיות."

נימוקי השופטים במלואם.

פרס שזר הוא הפרס החשוב בישראל על מחקר בתחום ההיסטוריה היהודית ועומד על 15 אלף שקלים.

ועדת הפרס מורכבת מטובי החוקרים בישראל. השנה כיהנו בועדה פרופ' גור אלרואי – יו"ר, פרופ' אברהם גרוס, פרופ' שרה יפת, גב' מיכל נקר.

זוכי המלגות לשנת תשע"ה

זוכי המלגות לשנת תשע"ו

זוכי המלגות לשנת תשע"ה

מִלגה על שם פרופ' יעקב כ"ץ ז"ל

למר יונתן גרוסמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

על מחקרו:

ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית, 1975-1964

נימוקי השופטים.

-

מלגה על שם פנחס ושיינדיל ולד ז"ל

למר אסף גייער, אוניברסיטת חיפה

על מחקרו:

השימוש הספרותי במדידה ושקילה בחיבור החוכמה 'מוסר למבין' מקומראן בראי הספרות הכיתתית, ספרות בית שני וספרות הלניסטית-

נימוקי השופטים.

-

מלגה על שם פרופ' אריה גרטנר ז"ל

לגב' הדס פישר-רוזנברג, אוניברסיטת תל-אביב

על מחקרה:

חיים בזירה אזרחית אימפריאלית: אזרחים יהודים ושלטון בריטי בפלשתינה-א"י במלחמת העולם השנייה, 1945-1939

נימוקי השופטים.א

א

א

א

א

אא

א

א

א

א

א

א

א

אא

א

א

אא

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

א

אא

א

א

א

א

א

א

א


מרכז זלמן שזר
ת.ד. 10477
רחוב ביתר 2 ירושלים 9110401
טל. 02-5650444