לוח אירועים
מבצעי השבוע
אודות המרכז
אודות מרכז זלמן שזר
חוק מרכז זלמן שזר
חברי מועצת מרכז זלמן שזר
מערכת הפרסומים המדעית
שזר - שניאור זלמן רובשוב
רחל כצנלסון - שזר
חנות הספרים
קורסים
כנסים וימי עיון
ספרים חדשים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, מטרות ודרכי פעולתו

שליחותו של מרכז זלמן שזר היא לקדם את הידע והתודעה ההיסטוריים בתולדות העם היהודי ולטפח את המחקר האקדמי בתחומים אלה. שליחות זו תתקיים מתוך הכרה בייחודה של ההיסטוריה המגוונת של העם היהודי בארצו ובתפוצות למן תקופת המקרא ועד לזמננו. המרכז יפנה באמצעים שונים לקהילת החוקרים והסטודנטים במוסדות האקדמיים, לתלמידי מערכות החינוך בישראל, למערכות החינוך היהודיות ברחבי העולם ולציבור הרחב.

1. לקדם את חקר תולדות העם היהודי בתפוצותיו השונות ואת הפצתו

מרכז זלמן שזר ישאף להרחבת הידע על אודות ההיסטוריה היהודית ולהעמקת המחקר בכיוונים חדשניים, בעזרת המתודות המתקדמות ביותר. המרכז יתמוך במחקר על כל תפוצות העם היהודי מתוך מחויבות לכתיבתה של היסטוריה מקיפה וביקורתית. בפעולותיו יציג המרכז את פסיפס התהליכים ההיסטוריים ויבהיר את חילופי התקופות ואת המגמות של המשכיות וחדשנות ברצף הזמן מן העת העתיקה ועד לעידן המודרני. פעילות המרכז תתייחס לכל המרחבים הגאוגרפיים שבהם חיו ופעלו בני העם היהודי. המרכז יעודד פרסום מחקרים שיציגו את היחסים בין העם היהודי לחברה הסובבת ויסייע לחוקרות ולחוקרים לקיים דיונים מעמיקים על חיי היהודים בתפוצות ובישראל.

דרכי פעולה:

· לקדם את המחקר בתולדות העם היהודי

· להרחיב את הידע על ההיסטוריה היהודית שהתקיימה בכל המרחבים הגאוגרפיים

· להעמיק את הידע על העם היהודי בכל תקופות קיומו

· להנכיח את ההיסטוריה היהודית על כל רבדיה במרחבים גאוגרפיים ותרבותיים מגוונים

· לטפח ולסייע לחוקרים ולחוקרות העוסקים בתולדות העם היהודי לבצע את מחקריהם

· לעודד את הפצת תוצרי המחקר של חוקרים וחוקרות בתולדות העם היהודי

· ליצור מסגרות למפגש בין חוקרים וחוקרות בתולדות העם היהודי לקהלים שונים

· להיות בית להיסטוריוגרפיה היהודית בשפה העברית ולייצגה מול מרכזי מחקר להיסטוריה של העם היהודי ברחבי העולם

· להפיץ את הידע על תולדות העם היהודי בכל חלקי החברה הישראלית

· לחזק את הזיקה בין מדינת ישראל לבין ההיסטוריה היהודית

2. לטפח את התודעה ההיסטורית היהודית

מרכז זלמן שזר ישאף לעורר שיח ודיון בקרב קהלים רחבים בארץ ובעולם על ההיסטוריה של העם היהודי. מתוך אמונה כי ידע על אודות העבר מסייע לעיצובה של תודעה היסטורית, המרכז ייצור כלים לימודיים וחינוכיים שיאפשרו להעמיק את הדיון ההיסטורי כבסיס ליצירת תשתית מוצקה לדיון בזהות יהודית, ישראלית והומניסטית.

דרכי פעולה:

· להפוך את ההיסטוריה היהודית לבסיס לדיון ציבורי וחינוכי

· לעורר שיח ודיון על העבר היהודי בקרב קהלים רחבים בישראל ובעולם

· להנחיל ידע על אודות חיי היהודים בארץ ישראל ובעולם לאורך ההיסטוריה

· ליצור זיקה בין ידע על העבר היהודי לבין תודעה היסטורית יהודית

· ליצור כלים לימודיים וחינוכיים לבנייתה ולביסוסה של תודעה היסטורית יהודית

· לחזק את הקשר בין התודעה ההיסטורית היהודית לבין השייכות הישראלית

· לעודד פיתוח מחקרים ותחומי ידע היכולים לסייע לביסוס תודעה היסטורית יהודית

3. לשקף ולטפח את מורשתו של זלמן שזר, נשיאה השלישי של מדינת ישראל

המרכז יעמיד לרשות הציבור מידע רב ככל האפשר על אודות זלמן שזר כדמות מרכזית בתולדות העם היהודי ומדינת ישראל, וידגיש את זיקתו העמוקה לחקר העם היהודי ואת תרומתו החשובה לתנועה הציונית וליישוב הארץ. פעילות המרכז תתמקד בכל שלבי חייו של זלמן שזר, כמחנך, כאיש רוח וכמנהיג מוביל בתנועה הציונית ובמדינת ישראל, וישים דגש על התפקיד שמילא כנשיא השלישי של מדינת ישראל בקידומה של המדינה ובעמידתה האיתנה בפני אתגרים. במסגרת פעילות המרכז תתקיים גם פעילות להנצחתה ולהארת פעילותה של אשת הנשיא רחל כצנלסון-שזר, אשר תרמה תרומה חשובה ונכבדה לקידום מעמדן של נשים ולטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בתנועה הציונית ובמדינת ישראל.

דרכי פעולה:

· להעמיד לרשות הציבור מידע רב ככל האפשר על אודות זלמן שזר ותחומי פעילותו

· לעודד מחקר ולימוד על אודות זלמן שזר

· להעמיק את המחקר והלימוד בתחומים הציוניים ובתולדות מדינת ישראל

· לעורר מודעות לפעילותו של זלמן שזר ולהציבו כדמות מרכזית בתולדותיה של מדינת ישראל

"כמה נחוץ, ובדחיפות ממש, להאיר את הפינות המוזנחות הרבות, הרבות מדי, שההיסטוריה שלנו כה עשירה בהן, לגלות את מה שכאילו נסתר ולהחיות ולרענן את מה שכאילו כבר נגלה"

(זלמן שזר במכתב אישי, יולי 1908)

מרכז זלמן שזר
ת.ד. 10477
רחוב ביתר 2 ירושלים 9110401
טל. 02-5650444