לוח אירועים
מבצעי השבוע
אודות המרכז
אודות מרכז זלמן שזר
חוק מרכז זלמן שזר
חברי הנהלת מרכז זלמן שזר
תחומי הפעילות
מאזנים ודוחות
הוועדה לפעילות הציבור
שזר - שניאור זלמן רובשוב
רחל כצנלסון - שזר
חנות הספרים
קורסים
כנסים וימי עיון
ספרים חדשים
מטרת המרכז
מטרת המרכז לפעול לקידום חקר תולדות העם היהודי בתפוצות ולהפצתן, ולטיפוח התודעה ההיסטורית היהודית, ברוח מורשתו, פועלו ואישיותו של הנשיא זלמן שזר. מרכז זלמן שזר מתווך בין העוסקים במקצוע ההיסטוריה לבין הציבור הרחב. לפעולותיו השונות יש חשיבות תרבותית וחברתית ממדרגה ראשונה, מאחר ועתידו של כל עם עומד גם על הכרת עברו.

אודות מרכז זלמן שזר
מרכז זלמן שזר נוסד בשנת 1973 על ידי החברה ההיסטורית הישראלית, בסיועה של ממשלת ישראל, לכבודו של זלמן שזר, הנשיא השלישי של מדינת ישראל. חוק מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי אושר ב-12.10.2010. בעקבות החוק היה מרכז זלמן שזר לתאגיד ממשלתי. עם קבלת החוק פורקה העמותה, וכל פעולות המרכז עברו לתאגיד.

מועצת הנהלת מרכז שזר
למרכז זלמן שזר מועצה ציבורית המונה 11 חברים, ובראשה עומד מר אפרים הלוי. את חברי המועצה ממנה שר התרבות והספורט אחת לארבע שנים. המועצה מורכבת מאישי ציבור, אנשי כלכלה והיסטוריונים. המועצה קובעת את מדיניותו הכללית של המרכז ואת קווי הפעולה שלו, מאשרת את תקציב המרכז ואת תכנית העבודה השנתית, ומפקחת על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ותכניותיו.

הוועדה לפעילות הציבור
מועצת התאגיד בוחרת אחת לארבע שנים וועדה המכוונת את הפעילות הציבורית של התאגיד.

מערכת פרסומים
מועצת התאגיד בוחרת אחת לארבע שנים את חברי מערכת הפרסומים של המרכז. חברי מערכת הפרסומים הם המאשרים את פרסומי המרכז.

מרכז זלמן שזר
ת.ד. 10477
רחוב ביתר 2 ירושלים 9110401
טל. 02-5650444