זלמן

שזר

קראו עוד

;;
;;
Contact
Leave details and we will get back to you





More ways to contact

חברי המועצה

מר דודי מזרחי
נציג משרד החינוך
גב’ ציפי גולדברג
נציגת משרד התרבות והספורט
פרופ’ בילי מלמן
נציגת האקדמיה למדעים
פרופ’ יונתן מאיר
נציג האקדמיה למדעים
פרופ’ שמואל פיינר
נציג החברה ההיסטורית הישראלית
פרופ’ מרים פרנקל
נציגת החברה ההיסטורית הישראלית
עו”ד מרים רובינשטיין
מ"מ יו"ר המועצה הציבורית
ד”ר אסף ידידיה
נציג ציבור