זלמן

שזר

קראו עוד

Contact
Leave details and we will get back to you

More ways to contact

חברי המועצה

עו”ד מרים רובינשטיין
מ"מ יו"ר המועצה הציבורית
ד”ר אסף ידידיה
נציג ציבור
מר דודי מזרחי
נציג משרד החינוך
גב’ ציפי גולדברג
נציגת משרד התרבות והספורט
פרופ’ בילי מלמן
נציגת האקדמיה למדעים
פרופ’ יונתן מאיר
נציג האקדמיה למדעים
פרופ’ שמואל פיינר
נציג החברה ההיסטורית הישראלית
פרופ’ מרים פרנקל
נציגת החברה ההיסטורית הישראלית