הודעה חשובה

בקורס השנתי: אמונה ומלחמה: קנאות דתית ומשמעויותיה

הרצאה נוספת ביום חמישי, 29.6.17  (12:30-11:00)

המרצה: ד"ר גיא ביינר

ההרצאה: דת ואלימות בצפון אירלנד